Op 8 april 2016 heeft de Europese Unie (EU) een verordening aangenomen genaamd “Algemene verordening gegevensbescherming”, kortweg de “AVG”. Deze vervangt de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en is van toepassing op alle leden van de EU zonder de noodzaak van nationale wetgeving.

Deze richtlijn was destijds een grote stap voorwaarts voor de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de EU. Maar omdat deze niet in alle lidstaten was gestandaardiseerd, waren er tegenstrijdigheden – waardoor het voor organisaties moeilijk was internationaal te opereren. Deze tekortkomingen zijn nu aangepakt in de AGV door de standaardisatie van de bescherming van gegevens ongeacht de locatie.

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt heeft tot grote verwarring geleid in de industrie met betrekking tot CCTV bij voertuigen en opnamen daarmee.

Sommige klanten, die niet precies op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, zijn overgegaan op het specificeren van voertuigcamera’s waarmee geen leden van het publiek kunnen worden geïdentificeerd, vanuit hun bezorgdheid dat anders de privacy van die mensen zou worden geschonden. Dit is nog eens verergerd door enkele fabrikanten van CCTV voor voertuigen die ten onrechte beweren dat ‘hun product voldoet aan de normen van GDPR’. En tenslotte is de informatie in de media hooguit algemeen van aard.