Bussen veiliger maken

Busworld Europe, de oudste en belangrijkste internationale beurs over bussen en touringcars, vindt dit jaar van 18 – 23 oktober plaats in Brussel. Wij zijn daar van de partij tijd om onze oplossingen voor veiligheid van bedrijfsvoertuigen te demonstreren en promoten. Deze zijn vooral van belang dit jaar na de introductie van de veiligheidsnorm voor de stadsbussen in Londen in het kader van het veiligheidsinitiatief Vision Zero, waarmee gestreefd wordt naar nul dodelijke verkeersongelukken en verwondingen.

Er zijn twee belangrijke groepen slachtoffers bij ongelukken waarbij stadsbussen in Londen zijn betrokken: buspassagiers en kwetsbare weggebruikers. Uit een recent rapport van TfL, het gemeentelijk vervoersbedrijf van Londen, blijkt dat het grootste percentage ongelukken te maken heeft met aanrijdingen van bussen met voetgangers waarbij deze pal voor de bus overstaken. Ongelukken van voetgangers, motorrijders en fietsers die worden geschept door bussen die linksaf of rechtsaf slaan zijn ook ruim vertegenwoordigd.

Iedere dag worden er in Londen zeseneenhalf miljoen busreizen gemaakt en de veiligheidsnorm voor stadsbussen is erop gericht dodelijke ongevallen en verwondingen waarbij bussen betrokken zijn in de hoofdstad te voorkomen, zodat er in 2030 niemand in Londen overlijdt in of als gevolg van stadsbussen. In de norm zijn de veiligheidsvereisten vastgelegd waaraan alle bussen in het netwerk van Londen moeten voldoen in het jaar 2024 en ook de voorzieningen waarmee alle nieuwe bussen vanaf dit jaar moeten zijn uitgerust.

Dit zijn onder meer:

  • Intelligente snelheidsassistentie
  • Een akoestisch systeem dat waarschuwt voor elektrische en andere soorten vrijwel geruisloos rijdende bussen
  • Meer spiegels om dode hoeken te kunnen zien en achteruitrijdcamera’s

Bij Busworld Europe demonstreren wij onze uitzonderlijke keuze aan camerasystemen voor voertuigveiligheid aan de transportmanagers die ervoor willen zorgen dat hun bussen voldoen aan de huidige vereisten van de norm en ook op de toekomst zijn voorbereid.

Onze sensoren voor objectdetectie via ultrasoontechnologie zijn perfect voor bedrijfsvoertuigen die in krappe ruimten werken of manoeuvreren bij lage snelheden. Het detectiesysteem attendeert de bestuurder op obstakels in de buurt van zijn voertuig, of deze nu bewegen of stilstaan. De bestuurder in de cabine krijgt een akoestische en/of visuele waarschuwing over de afstand tot het obstakel en een optioneel extern alarm met gesproken mededelingen kan worden toegevoegd om fietsers en voetgangers te waarschuwen dat het voertuig van rijrichting gaat veranderen/afslaan. Het assortiment voldoet aan de eisen van de regelingen FORS (Fleet Operator Recognition Scheme, Regeling voor erkenning exploitanten van wagenparken) en CLOCS (Construction Logistics and Community Safety, Logistiek in de bouw en veiligheid van de gemeenschap) en bestaat onder andere uit Backscan®, Sidescan®, Cornerscan® en Frontscan® voor volledige dekking.

Frontscan® is een systeem met vier sensors die zijn aangebracht aan de voorzijde van het voertuig en het is vooral relevant voor de dode hoek aan de voorkant bij hoge cabines waar voetgangers en lage obstakels over het hoofd kunnen worden gezien. Cornerscan® bestaat uit drie sensoren die zijn aangebracht aan de bestuurderszijde van de cabine om objecten in de dode hoek aan de bestuurderszijde aan de voorkant te detecteren; zo wordt het risico van incidenten tot een minimum beperkt wanneer er wordt gemanoeuvreerd of bij het achteruitrijden van richting wordt veranderd.

Onze Quiet Vehicle Sounder (QVS, geluidsinstallatie voor stille voertuigen) waarschuwt weggebruikers dat er een elektrisch of hybride voertuig nadert. Deze voertuigen zijn vrijwel geruisloos en uit studies is gebleken dat het risico van incidenten met voetgangers bij deze voertuigen met 80% toeneemt. Dit jaar is het Londense stedelijk vervoersbedrijf begonnen met de introductie van ongeveer 3.000 dubbeldekkers met ultralage emissie in het centrum van Londen en meer dan 250 reguliere bussen met nul emissie worden in 2020 in dienst genomen.

Het QVS maakt gebruik van witte ruis met een breed frequentiebereik, zodat iedereen in de directe baan van het voertuig onmiddellijk kan horen waar het geluid vandaan komt en zich uit de voeten kan maken. Het systeem produceert een “ssssttt”-geluid dat niet hinderlijk voor het gehoor en snel in de omgeving opgaat, zodra het voertuig is gepasseerd en dat betekent dat andere mensen geen last hebben van lawaai daarvan.

Neem contact op en ontdek hoe onze innovatieve technologie bussen veiliger maakt voor passagiers en kwetsbare weggebruikers. Of kom naar de beurs en bezoek ons op Busworld Europe – wij zien u graag!

Tags

Jaar