Advanced Construction Scotland (ACS)

Advanced Construction Scotland (ACS) is een zeer bekend weg- en waterbouwkundig bedrijf waarvan op ieder willekeurig moment honderden voertuigen onderweg zijn. Dit maakt hen een doelwit voor criminelen die valse verzekeringsclaims indienen. Zonder bewijsmateriaal is het moeilijk om claims te ontkrachten en dat heeft gevolgen voor verzekeringspremies, de operationele kosten en uiteindelijk de winst.

ACS was het eerste bedrijf dat tests uitvoerde met het nieuwe 3G mobiele digitale opnamesysteem van Brigade Electronics op een 32-tons kiepwagen, toen de bestuurder betrokken raakte bij een frontale botsing met een auto.

MDR-404G-500 van Brigade is een digitaal opnamesysteem met vier camera’s dat gebruik maakt van 3G-connectiviteit om bedieners op afstand toegang te verschaffen tot het beeldmateriaal. Met acht configureerbare triggeringangen kunnen snelheid, G-kracht, beweging, spanning en verlies van videosignaal worden vastgelegd en er is een optioneel extern paneel met paniekknop. Bedieners kunnen toegang krijgen tot live beelden en de locatie van het voertuig via de mobiele app en kunnen bovendien foto’s maken van de beelden en waarschuwingen ontvangen.

David Sandilands, directeur van Banlaw Systems die de apparatuur heeft geleverd en in de weekends heeft laten installeren om downtime van voertuigen te voorkomen, kon gegevens op afstand bekijken voordat de hulpdiensten arriveerden. Hij kon duidelijk de schade aan het voertuig zien en de bestuurder, zichtbaar aangedaan, aan de kant van de weg. Hij kon de snelheid en plaats van het voertuig controleren toen een auto aan de verkeerde kant van de weg recht op de kiepwagen inreed.

David kon met de beelden op een USB-stick naar Advanced Construction Scotland in Belshill gaan en vol vertrouwen tegenover Colin Sinclair, General Manager van ACS zeggen:

“U kunt uw bestuurder verzekeren dat hij geen schuld had hieraan.”

De bestuurder moet zich ontzettend opgelucht gevoeld hebben, vooral omdat hij niet hoeft te wachten op het resultaat van een langdurig onderzoek.

Colin van ACS zei: “Onlangs was er een ongeluk waarbij een van onze kiepwagens betrokken was en wij dankzij het systeem ogenblikkelijk de claims van de derde konden weerleggen en aantonen dat onze bestuurder niets te verwijten viel. Dit heeft ons heel veel tijd bespaard in een later stadium van de afhandeling van claims, omdat herinneringen over de toedracht van het ongeluk dan niet zo scherp zouden zijn als ten tijde van het voorval. Het bleek van onschatbare waarde te zijn, omdat we de opname op deze film hadden en de schuld zonder meer geheel bij de andere partij konden leggen. Onze verzekeringsmaatschappij kon onze vordering bij hen neerleggen in plaats van dat de situatie vertroebeld zou worden door een tegenvordering want dat zou er toe hebben geleid dat de verzekeringsmaatschappijen een schikking zouden hebben gezocht om de claim uit hun boeken te verwijderen.”

De twee verzekeringsmaatschappijen waren ook in hun nopjes. Het was duidelijk wie blaam trof, ondanks het feit dat de andere bestuurder slechts weinig Engels sprak. Zonder de beelden zou het waarschijnlijk tot een schikking gekomen zijn met gelijke aansprakelijkheid en zouden de verzekeringspremies van ACS gestegen zijn.

Banlaw, een van de gewaardeerde servicepartners van Brigade in het VK, heeft de medewerkers van ACS getraind in het gebruik van de Dashboard-software om gegevens te downloaden en ook in het installeren en instellen van de software op laptops en telefoons van het bedrijf voor een soepele werkoverdracht.

De 3G MDR-technologie heeft verstrekkende implicaties voor onderzoeken naar aanrijdingen. Als het incident tot een dodelijk slachtoffer had geleid, zou de bestuurder onmiddellijk gearresteerd zijn in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Ogenblikkelijke toegang tot filmbeelden op afstand kan bevorderlijk zijn voor de gemoedsrust en vormt ook cruciaal bewijsmateriaal.

Colin licht een en ander toe: “Met het 3G digitale opnamesysteem van Brigade kan ons managementteam incidenten in real time bestuderen, zodat we niet hoeven af te gaan op getuigenverklaringen, die soms vertekend en dus minder betrouwbaar kunnen zijn. We kunnen situaties evalueren en conclusies vormen op basis van de gebeurtenissen zoals ze zich hebben voorgedaan in plaats van zoals ze zijn gerapporteerd, en daarmee elimineren we onjuiste claims van onze bestuurders of van de andere partij. Kiepwagens worden vaak gezien als een gemakkelijk doelwit voor claims en we hebben er nu meer vertrouwen in dat zulke claims weerlegd kunnen worden, zodat we onze bestuurders en de reputatie van ons bedrijf beschermen. De MDR is een zeer waardevolle aanvulling op onze managementsystemen en verwachten een daling te zien in het aantal dubieuze claims van derden met betrekking tot onze voertuigen.

Het digitale opnamesysteem van Brigade kent nog andere toepassingen waarmee wagenparken efficiënter kunnen worden beheerd. Colin zei: “Het gebruik van live GPS en beelden van het systeem kan ook van pas komen bij routebeheer, aangezien we in real time verkeerssituaties kunnen zien en andere bestuurders kunnen adviseren om bepaalde plaatsen te vermijden, zodat zij tijdrovende en brandstof verslindende verkeersopstoppingen kunnen omzeilen. We zijn zeer te spreken over de voordelen die wij hebben geconstateerd met het systeem van Brigade, de mogelijkheden die worden gerealiseerd voor het beheer van ons wagenpark en de ondersteuning die hiermee aan onze bestuurders wordt geboden.

Brigade biedt een volledig gehoste 3G-oplossing, inclusief de 3G SIM-kaart, toegang tot de Cloud Server van Brigade, continue hosting en continu onderhoud van servers, mobiele app, een speciale telefonische helpdesk voor technische vragen en meldingen over 3G-gegevensgebruik waarmee wij u informeren wanneer u uw limiet nadert.