RTS Waste rust wagenpark uit met beveiligingstechnologie en overtreft FORS-normen.

RTS Waste is een vooraanstaand bedrijf dat zich toelegt op geïntegreerd afvalbeheer en vuilcontainerverhuur in Londen en de graafschappen Kent en Somerset. Het wagenpark bestaat uit 40 voertuigen, variërend van voertuigen van 3,5 ton met een kooi tot vrachtwagens van 44 ton, vuilcontainervrachtwagens en gelede voertuigen. Dit zijn allemaal voertuigen met veiligheidsrisico’s.

Het gehele wagenpark van RTS Waste wordt voorzien van een complete suite van de beste veiligheidssystemen van Brigade Electronics, waaronder Backeye®360 voor een beeld van de omgeving van het voertuig van bovenaf, naast een systeem met vier camera’s en een mobiele digitale recorder (MDR) van Brigade. De zijde van het voertuig aan de kant van de bestuurder wordt voorzien van het Sidescan®-sensorsysteem. Dit is ideaal voor het detecteren van fietsers in de dode hoek wanneer een voertuig afslaat: de bestuurder krijgt een akoestische waarschuwing dat hij op zijn monitor moet kijken. Backchat® geeft de fietser of kwetsbare weggebruiker een gesproken waarschuwing: “Pas op: deze vrachtwagen gaat afslaan” RTS Waste heeft besloten een stap verder te gaan dan simpel te voldoen aan de vereisten voor FORS-zilver: ze laten ook Sidescan® en Backchat® installeren aan de achterkant van het voertuig voor de ultieme veiligheidsspecificatie. Tot slot wordt ook het bbs-tek® achteruitrijdalarm met witte ruis van Brigade geïnstalleerd aan de achterkant van het voertuig, om voetgangers te waarschuwen als het voertuig achteruit rijdt, zonder daarmee tegelijkertijd geluidsoverlast te veroorzaken.

Matt Jeffrey, Transport Manager bij RTS Waste had het volgende te zeggen: “De producten van Brigade zijn van uitstekende kwaliteit, maar wat werkelijk de basis vormde voor onze relatie was de service van een van de partners van Brigade, het installatiebedrijf Advanced Vehicle Alarms in Lee High Road, in het zuidoosten van Londen. Ze voeren de installatie uit op bedrijfsvoertuigen en behandelen alle vrachtwagens met de grootst mogelijke zorg. Ze tornen niet aan kwaliteit of dienstverlening en zijn altijd bereid om te helpen en nieuwe, andere manieren om dingen te doen te proberen. Ze zijn echt van grote waarde voor de veiligheid van ons wagenpark en dankzij hen kan het bedrijf zich aan de regels en voorschriften houden.”

Volgens Matt stellen de bestuurders de veiligheidssystemen ook zeer op prijs. In de woorden van Matt: “De bestuurders zijn er weg van. Als ze niets fouts hebben gedaan, zijn ze beschermd en zelfs als ze wel iets verkeerd hebben gedaan, kunnen ze ervan leren om dat niet meer te doen. We bekijken de opnamen om bestuurders te trainen en de camera’s hebben een diefstal uit het voertuig geregistreerd en daaruit bleek dat het systeem van onschatbare waarde is.”

RTS Waste heeft ook ruim geprofiteerd van kostenbesparingen als gevolg van de installatie van de producten van Brigade. Drie jaar geleden waren de verzekeringspremies buitensporig hoog en betaalden ze forse bedragen voor door hen aangevochten vorderingen. Nu zijn de verzekeringspremies lager en zijn de schadevergoedingen in omvang afgenomen. Kortom, de systemen van Brigade hebben zichzelf ruimschoots terugverdiend.

Dus wat vindt Matt als FORS-lid met status zilver en met een wagenpark van veilige voertuigen van de Norm Direct Zicht van de burgemeester van Londen? In de woorden van Matt: “Alle maatregelen voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers zijn een goed idee wat mij betreft, extra glas en meer zicht helpen wel, maar voertuigen met lage cabines zijn niet ideaal in de bouw of op een vuilstortplaats. Als de apparatuur correct is geïnstalleerd, inclusief een dubbele Sidescan® en 360®, neemt het aantal dode hoeken sterk af – ik denk dat het tijd wordt dat burgemeester Khan nu druk gaat uitoefenen op fietsers.”

Tags

Jaar