Per 26 Oktober 2020 is Direct Vision Standard voor Londen van kracht

Maandag 26 oktober was de vastgestelde datum voor Transport of London (TfL) dat voertuigen van 12 ton en zwaarder die Londen binnen rijden, een vergunning moeten hebben dat zij voldoen aan de Direct Vision Standard. De handhaving van deze regels, dat wil zeggen het uitdelen van boetes bij niet-naleving, is uitgesteld tot maart 2021.

De wetgeving die wordt gehandhaafd is gebaseerd op een ‘’star rating’, die aangeeft hoeveel een bestuurder vanuit zijn cabine kan zien in verhouding tot andere weggebruikers. Star ratings van 0 tot 5 worden afgegeven de voertuigfabrikant en zijn gebaseerd op de manier waarop een voertuig de productielijn heeft verlaten. Er wordt geen rekening gehouden met achteraf ingebouwde veiligheidssystemen.

Voertuigen die niet minimaal 1 ster hebben, zullen moeten voldoen aan het Safe System – een reeks extra voorzieningen om het indirecte zicht te bevorderen. De naleving van het Safe System verandert niets aan de sterrenclassificatie van een voertuig, maar maakt het wel mogelijk om in Londen te rijden.

Het safe System is een retrofit kit die een camera, monitor, ultrasone sensoren die de bestuurder waarschuwen en een alarm bevat die kwetsbare weggebruikers waarschuwt dat ze zich in de dode hoek van een voertuig bevinden.

Wat moet u doen als u goederen over de weg naar het Verenigd Koninkrijk vervoert?

Als u goederen over de weg naar het Verenigd Koninkrijk vervoert, moet u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke veiligheidssystemen voor uw voertuig heeft geïnstalleerd, volgens de vereisten van het Safe System, indien uw voertuig niet voldoet aan de minimale sterrenclassificatie van 1 ster.

Allereerst wordt geadviseerd om de sterrenclassificatie van uw voertuig te checken. Heeft het voertuig 1 tot 5 sterren, dan voldoet het automatisch aan de Direct Vision Standard, maar bent u nog wel verplicht een vergunning aan te vragen. Deze vergunning kunt aanvragen via de website van Transport for London.

Heeft uw voertuig 0 sterren, dan dient u uw voertuig uit te rusten met apparatuur zoals gespecificeerd in de eisen van TfL’s Safe System voordat u een vergunning aanvraagt. Deze omvatten:

  • Klasse V-spiegel aan de bestuurderszijde van het voertuig.
  • Klasse VI spiegel, aangebracht aan de voorzijde van het voertuig.
  • Lage beschermingsbalken aan de zijkanten, behalve waar dat onpraktisch is of onmogelijk blijkt te zijn. Zie de website van TfL voor vrijstellingen.
  • Sticker met afbeeldingen en markeringen aan de buitenzijde om kwetsbare weggebruikers te waarschuwen voor gevaren in de buurt van het voertuig.
  • Een sensorsysteem dat de bestuurder waarschuwt voor de aanwezigheid van een kwetsbare weggebruiker, aangebracht aan de niet-bestuurderszijde van het voertuig.
  • Hoorbare waarschuwing dat het voertuig manoeuvreert om kwetsbare weggebruikers te waarschuwen wanneer een voertuig rechtsaf slaat.
  • Een volledig operationeel camera-/monitorssysteem, aangebracht aan de niet-bestuurderszijde van het voertuig.

 

Waar is de DVS-zone in Londen?
Onze DVS-kaart hieronder schetst het gebied van Londen waar de verordening van kracht zal zijn en waar vergunningen verplicht zullen zijn vanaf heden. Vergeet niet dat dit zal gelden voor alle voertuigen met een gewicht van meer dan 12 ton!

Tags

Jaar