Geluidsinstallatie voor stille voertuigen (QVS)

Geluidsinstallatie voor stille voertuigen (QVS)

QVS (Quiet Vehicle Sounder, geluidsinstallatie voor stille voertuigen) – AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System, akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem)

De Quiet Vehicle Sounder, in de autobranche bekend als akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem, waarschuwt kwetsbare weggebruikers voor een naderend elektrisch of hybride voertuig.

Het probleem met stilte

Zonder een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem zijn elektrische en hybride voertuigen vrijwel geruisloos; ze zijn alleen te horen als ze een bepaalde snelheid hebben bereikt (ongeveer 20 km/u) wanneer de wind en het contact met het wegdek voldoende geluid genereren. Uit studies is gebleken dat elektrische en hybride voertuigen een gevaar inhouden voor kwetsbare weggebruikers en het risico van incidenten met voetgangers met maar liefst 80% verhogen. Geluid is een belangrijke factor in veiligheid op de weg voor voetgangers, niet alleen voor blinden of slechtzienden

De oplossing

Sinds 2010 is Brigade betrokken bij de werkgroep QRTV (Quiet Road Transport Vehicles, stille wegvoertuigen) om de vereisten voor een VN-norm vast te stellen.

Brigade heeft een Quiet Vehicle Sounder (geluidsinstallatie voor stille voertuigen) met meerdere frequenties ontwikkeld, waarin we onze gepatenteerde technologie bbs-tek® hebben geïntegreerd. Dit bbs-tek® is witte ruis met een breed frequentiebereik. Daardoor kan iemand in de baan van het voertuig direct horen waar het geluid vandaan komt en uit welke richting. Die persoon kan dan maatregelen nemen om het voertuig te ontwijken. Er is geen veiliger alternatief.

Alleen te horen waar het ertoe doet – De Quiet Vehicle Sounder van Brigade produceert een uniek “ssssttt”-geluid dat niet hinderlijk voor het gehoor en snel in de omgeving opgaat, zodat het alleen te horen is in de gevarenzone (0 – 20 mijl/uur). Mensen die in de omgeving wonen of werken hebben geen last van onnodig lawaai, dus schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen worden beperkt.

Kenmerken

  • Waarschuwt voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers dat er een stil voertuig nadert
  • Gepatenteerde technologie bbs-tek® – Geluid van meerdere frequenties – Richting en plaats kunnen worden vastgesteld – Het geluid is alleen te horen in de gevarenzone
  • Luidspreker aan de voorzijde met optionele luidspreker aan de achterzijde
  • Toonhoogte en volume nemen automatisch toe met de snelheid van het voertuig voor de nabootsing van het geluid van een interne verbrandingsmotor.
  • Bij 20 mijl per uur wordt het geluid uitgeschakeld

Wetgeving voor stille voertuigen en akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem

Er worden nu normen in de VS en de EU geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat elektrische en hybride voertuigen aan minimum vereisten qua geluid voldoen ter bescherming van kwetsbare weggebruikers. Er dient een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem te worden aangebracht, zodat de motor van elektrische of hybride voertuigen net klinkt als een verbrandingsmotor als het voertuig langzaam rijdt.

EU: VN/ECE-reglement nr. 138 – met ingang van juli 2019: Alle nieuwe hybride en elektrische voertuigen die in Europa worden verkocht moeten zijn voorzien van een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem dat een geluid voortbrengt wanneer het voertuig met een lage snelheid rijdt.

VS: NHTSA 49 CFR Part 571 en 585 – uiterlijk september 2020: Alle hybride en elektrische voertuigen in de VS moeten zijn voorzien van een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem dat een geluid voortbrengt wanneer het voertuig met een lage snelheid rijdt

Met prijs bekroonde oplossing

Prijs voor Leefomgeving – Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Hoevelaken

Brigade Electronics heeft een award voor de leefomgeving gewonnen tijdens het 22ste congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Hoevelaken. De Quiet Vehicle Sounder (QVS) van Brigade sleepte de prijs in de wacht in de categorie Productinnovatie die werd overhandigd door de voormalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Jacqueline Cramer.

 

Prijs voor innovatie van CLEPA 2018

Brigade Electronics heeft de prijs voor innovatie van CLEPA gekregen in de categorie Veiligheid voor MKB voor de Quiet Vehicle Sounder (QVS). CLEPA, de Europese vereniging van toeleveranciers in de auto-industrie – brengt via deze prijzen uitmuntende prestaties in de toeleveringsketen voor de autobranche onder de aandacht, door innovatie in de categorieën milieu, veiligheid, connectiviteit, automatisering en samenwerking te erkennen.

Bij Brigade is het onze missie om de veiligheid op de weg te verbeteren, dus we zijn zeer verheugd dat we deze prijs hebben ontvangen, want daarmee wordt het belangrijke werk dat we doen om aanrijdingen en dodelijke slachtoffers te voorkomen erkend” Philip Hanson-Abbott, Managing Director, Brigade Electronics Meer informatie

Noise Abatement Society (de vereniging tot lawaaibestrijding in het VK) – John Connell Innovation Awards 2017

Brigade Electronics heeft de John Connell Innovation-prijs gewonnen dankzij het gebruik van breedbandgeluid van de Quiet Vehicle Sounder. Het gepatenteerde bbs-tek®-breedbandgeluid van Brigade is gemakkelijker te lokaliseren door voetgangers dan geluid op basis van pure tonen, bovendien is het geen hinderlijk geluid en het gaat snel op in de omgeving.

Gloria Elliott, Chief Executive van de Noise Abatement Society, zei: “NAS feliciteert Brigade met haar baanbrekende geluidsinstallatie voor elektrische auto’s waarmee voetgangers beschermd worden zonder geluidsoverlast te veroorzaken.