Waarom Backsense®

In de mijn- en landbouw, in steengroeven en in de bouw worden grote machines en rijdend materiel gebruikt die door hun aard en omvang een gevaar opleveren als ze niet veilig worden bediend. Dode hoeken zijn veel groter bij deze voertuigen en deze beslaan niet alleen de achterkant en in de omgeving dichtbij de bestuurder, maar ook aan de voorkant, vooral als de bestuurder op een hoge plaats zit. De terreinen zijn ruw, de omgevingsfactoren vaan ruig en door veel stof en duisternis wordt het zicht nog verder beperkt.

De standaard ISO 5006 voor grondverzetmachines betreft het probleem van dode hoeken bij een voertuig. Daarin staat dat de bestuurder van een machine in staat moet zijn ‘een staand persoon van geringe lengte [ongeveer 1,5 m] op een afstand van 1 m van de machine moet kunnen waarnemen’ voor een juiste, effectieve en veilige bediening. Camera-/monitorsystemen bieden enige uitkomst in dit opzicht, maar bij ongunstige omstandigheden is een combinatie met aanvullende apparatuur van cruciaal belang om de bestuurder visuele en akoestische waarschuwingen te geven.

Radar Backsense Display