Richtlijn AVG & opnamen van voertuig

GDPR EU Flag

Veel klanten zijn niet precies op de hoogte van de nieuwe wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en zijn overgegaan op het specificeren van voertuigcamera’s waarmee geen leden van het publiek kunnen worden geïdentificeerd, vanuit hun bezorgdheid dat anders de privacy van die mensen zou worden geschonden. Dit is nog eens verergerd door enkele fabrikanten van CCTV voor voertuigen die ten onrechte beweren dat ‘hun product voldoet aan de normen van GDPR’. Bovendien is de informatie in de media hooguit algemeen van aard. We hebben een meer uitgebreide richtlijn gemaakt met scenario’s om onze klanten te helpen. De boodschap is simpel. Exploitanten hoeven niet bevreesd te zijn voor het gebruik van camerasystemen en digitale opname-eenheden, maar ze moeten wel goed weten wat hun beleid inhoudt en wij kunnen hen daarbij helpen.

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt 25 mei 2018 van kracht. Hierin is vastgelegd hoe gegevens dienen te worden beschermd en de privacy van mensen hoort te worden gerespecteerd.

Een tastbaar product kan niet ‘voldoen’ aan GDPR om de doodeenvoudige reden dat het gaat om de verwerking van gegevens. Klanten moeten wel zoeken naar kenmerken en voordelen waarmee de gebruiker van het product gegevens beveiligd kan houden. Meer informatie over mobiele digitale recorders.

We hebben een pakket samengesteld dat u hier kunt downloaden en het is een uitgebreide richtlijn voor de nieuwe gegevensverordening met betrekking tot camera’s en opnameapparatuur.

Download voor meer informatie de richtlijn voor naleving van de AVG.

News

put conteent here

Tags

Jaar