Veiligheid van het wagenpark: juridische aspecten

Exploitanten van bedrijfsvoertuigen in alle industrieën – van steengroeven en landbouw tot de bouwsector en afvalbeheer – staan onder steeds grotere druk om te voldoen aan de allerhoogste veiligheidsnormen ter voorkoming van ongelukken en verwondingen op het werk. De verbetering van de veiligheid en het naleven van voorschriften bij de exploitatie van een wagenpark, of dit nu bestaat uit vrachtwagens of mobiele machines of vuilniswagens, is zinvol op verschillende niveaus. Allereerst leidt een rigoureuze aanpak tot de bescherming van medewerkers, maar dit kan ook zakelijke relaties versterken en uiteindelijk tot een sterkere bedrijfspositie leiden.

Wanneer werkgevers hun zorgplicht verzaken kunnen de gevolgen desastreus zijn. Wetgeving in landen over de hele wereld is erop gericht personeel te beschermen en nalatigheid van bedrijven te voorkomen en veel wetshandhavingsinstanties zijn bereid strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen bedrijven of individuen die de wet overtreden.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er ettelijke bedrijven vervolgd op grond van de Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act (Wet op doodslag en dood die te wijten zijn aan een bedrijf) nadat deze in 2007 is ingevoerd. Bedrijfsleiders kunnen ook individueel worden vervolgd voor het misdrijf “gross negligence manslaughter” – doodslag die toe te schrijven is aan grove nalatigheid. Sinds november 2018 zijn er nieuwe strafmaatrichtsnoeren voor dit misdrijf van kracht, waarbij rechters nu wordt geadviseerd een levenslange gevangenisstraf te overwegen voor de plegers van de ernstigste overtredingen.

Andere Europese landen hebben hun eigen nationale wetgeving met betrekking tot veiligheid op het werk, maar leden van de EU hebben zich allemaal te houden aan de Richtlijn van 1989 (89/391/EEG), waarin robuuste regels zijn vervat. Niet-naleving van de Richtlijn leidt tot inbreukprocedures door de EU en zware boetes.

In de VS worden er door regelgevende instanties op het gebied van veiligheid, zowel op staatsniveau als federaal niveau, ernstige consequenties voor werkgevers verbonden aan dodelijke ongevallen op het werk. Hoewel er geen specifieke wet is aangaande doodslag en dood die te wijten zijn aan een bedrijf, kunnen werkgevers worden vervolgd op grond van de Occupational Health and Safety Act (wet betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk, ofwel de “Arbo”-wet). Als wordt vastgesteld dat de dood van een medewerker het directe gevolg is van een ‘opzettelijke’ schending van een veiligheidsvoorschrift, kan een strafrechtelijke vervolging worden ingesteld waarbij de schuldig bevonden partij een gevangenisstraf van maximaal zes maanden tegemoet kan zien of een boete van maximaal 500.000 dollar opgelegd kan krijgen.

Het belang van strikte veiligheidsnormen voor bedrijfsvoertuigen

De beperking van het aantal slachtoffers op werkterreinen en op openbare wegen dient het allereerste doel te zijn voor iedere manager van een wagenpark. Het is op verschillende niveaus van vitaal belang om geloofwaardigheid op het gebied van veiligheid te kunnen demonstreren – niet in het minst omdat veel aannemers alleen offertes aannemen van bedrijven die kunnen aantonen dat zij de beste werkmethoden hanteren.

Brigade Electronics werkt met transportmanagers en wagenparkbeheerders over de hele wereld om te bereiken dat bedrijfsvoertuigen en mobiele machines zijn voorzien van veiligheidsapparaten van topklasse. Onze met prijzen bekroonde producten helpen bij de bestrijding van de gevaren die ontstaan bij de dode hoeken rondom een voertuig.

Het toonaangevende achteruitrijd-alarm bbs-tek® White Sound maakt gebruik van breedbandtechnologie voor de productie van het karakteristieke “sss”-geluid dat alleen te horen is in de gevarenzone. Backeye®360 is een intelligent cameramonitorsysteem dat de bestuurder helpt bij het manoeuvreren bij lage snelheid door in real-time van bovenaf een overzicht van de volledige omgeving van het voertuig te geven.

Als u meer informatie wenst over Brigade en ons volledige assortiment van producten, neem dan contact met ons op.

News

put conteent here

Tags

Jaar