Wat zijn de regels op de weg? – Voertuigen in het VK, de EU en daarbuiten

Over de hele wereld fungeert het netwerk van wegen als de aders van het wegverkeer, die het transport van producten en goederen mogelijk maken die nodig zijn voor het in stand houden van een functionerende en gezonde samenleving.

Iedere dag arriveren duizenden tonnen aan vracht in landen via havens, spoorwegen en autowegen. Dit is een internationale activiteit die in alle continenten plaatsvindt en waarbij voertuigen en bestuurders van alle nationaliteiten berokken zijn. Alleen al vorig jaar werd er meer dan 45 miljoen ton aan goederen vervoerd van en naar het VK en werd er meer dan 1,4 miljard ton intern vervoerd.

Er zijn enkele regelgevende instanties en liefdadigheidsinstellingen opgericht om normen te bewaken met als doel de bescherming en veiligheid van deze voertuigen en hun bestuurders. Het is van groot belang dat zowel de bestuurders als de beheerders van het wagenpark de regels begrijpen die in hun regio van toepassing zijn.

Het Verenigd Koninkrijk kan prat gaan op een van de beste prestaties binnen Europa op het gebied van veiligheid op de weg: slechts 27,5 doden per miljoen inwoners (volgens de Europese Raad voor de Verkeersveiligheid). Vergelijk dat eens met het dichtstbijzijnde buurland op het vasteland van Europa, Frankrijk, waar de meerderheid van het vrachtverkeer naar en van het VK over de weg plaatsvindt: dit land heeft een score van bijna 50 doden per miljoen inwoners. In Polen, een ander lid van de EU en de grootste bron van vrachtverkeer over de weg voor het VK, is dit cijfer bijna 74,5 doden per miljoen.

Regels binnen Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië zijn binnenlandse regels en regels van de EU van toepassing op alle voertuigen die worden gebruikt voor ‘vervoer over de weg’. In het VK geregistreerde bestuurders moeten beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid en zich houden aan de bepalingen inzake rijtijden en de regels voor tachografen van de EG (Verordening 561/2006), waarin de toegestane rijtijden en voorgeschreven rustperioden zijn gedefinieerd.

Vrachtvoertuigen binnen het VK moeten regelmatig controles ondergaan waarbij het voertuig van alle kanten wordt geïnspecteerd, op bijvoorbeeld spiegels en glas, de remleidingen en de fysieke bevestiging van de vracht.

Daarnaast moeten voertuigen die op weg zijn naar Londen of in Londen rijden vanaf oktober 2020 voldoen aan de eisen van de nieuwe norm voor direct zicht (DVS, Direct Vision Standard). Dit is de eerste wetgeving van zijn soort in het VK en heeft betrekking op alle voertuigen, zowel binnenlandse als buitenlandse, met een gewicht van meer dan 12 ton.

In het DVS-systeem wordt voertuigen een aantal sterren (0-5) toegekend voor het zicht van de bestuurder vanuit de cabine. Vrachtvoertuigen voldoen aan de eisen van als ze zijn uitgerust met spiegels van de klasse V of VI, een werkend camerabewakingssysteem zoals BackeyeÒ360 en een sensorsysteem met waarschuwingen voor de bestuurder, zoals het sensorsysteem SS-4100W Sidescan van Brigade.

EU-regels

In het grootste deel van de gevallen zijn de regels van de EU en die binnen Groot-Brittannië op elkaar afgestemd. Regels van de EU worden toegepast op voertuigen en bestuurders in het VK, maar regels binnen Groot-Brittannië worden niet in de EU toegepast – en ook niet in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

In het algemeen gesteld varieert de mate waarop deze regelgeving gehandhaafd wordt door de leden van de EU15 zoals Ierland en Duitsland, waar de veiligheid op de weg beter is, en landen van de EU27 zoals Polen en de Tsjechische Republiek, die nog steeds te kort schieten in hun pogingen de doelstellingen voor verkeersveiligheid van de Europese Unie te halen.

AETR-regels

Voor landen buiten de EU zoals Rusland, Turkije en Noorwegen zijn de AETR-regels (Accord Européen sur les Transports Routiers, Europese Overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg) van toepassing – hoewel deze nu overeenkomen met die van de EU.

Hier bij Brigade, in welk land u ook opereert, staat onze technologie volledig in het teken van de veiligheid van alle weggebruikers. Neem contact op voor meer informatie over ons assortiment van producten en hoe deze u kunnen helpen om aanrijdingen en dodelijke slachtoffers te voorkomen.

News

put conteent here

Tags

Jaar