Wat is GSR?

De General Safety Regulation (GSR) heeft betrekking op EU-verordening 2019/2144, die op 27 november 2019 is aangenomen en sinds 2022 van kracht is. De GSR heeft betrekking op veiligheidsvoorzieningen voor voertuigen en specificeert verschillende eisen voor diverse voertuigtypen, zoals auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen. De GSR vereist de verplichte montage van bepaalde veiligheidsvoorzieningen op het niveau van de Original Equipment Manufacturer (OEM). Voor sommige voertuigtypen zijn er meer veiligheidsvoorzieningen verplicht, met name voor grotere voertuigen en voertuigen met een grotere dode hoek.

Een vraag stellen

Waarom worden systemen verplicht?

De EU erkent dat er enorme vooruitgang is geboekt op het gebied van voertuigveiligheid, wat aanzienlijk heeft bijgedragen tot de algemene daling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden. De EU heeft ambitieuze plannen om het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terug te dringen en wil dat er meer wordt gedaan om deze cijfers te verminderen. Deze voorschriften worden van kracht voor nieuwe voertuighomologaties in 2022, en voor nieuwe voertuig registraties in 2024.

Waarom moeten deze systemen een typegoedkeuring hebben?

De GSR vereist dat de veiligheidsoplossingen voor voertuigen worden gemonteerd via typegoedkeuringsmethoden om een consistent installatieniveau te garanderen dat op herhaalbare en meetbare wijze kan worden beoordeeld.

Overzicht:

R151 Blind Spot Information System (BSIS)
R158 Reversing Information System (REIS)
R159 Moving Off Information System (MOIS)