Ewolucja alarmów cofania

Od “bip-bip” do „Szy-szy” – ewolucja sygnalizatorów cofania

Nie ma wątpliwości, że automatyzacja zmieniła gałęzie przemysłu i gospodarki takie jak rolnictwo, górnictwo oraz budownictwo. Maszyny oraz pojazdy użytkowe doprowadziły do znacznego wzrostu produktywności, co napędza światowy przemysł i globalną gospodarkę.

Jednakże, wraz z rozwojem pojawia się ryzyko. Większe i bardziej wydajne pojazdy, stanowią większe ryzyko dla pracowników oraz niechronionych użytkowników dróg. W okresie po II wojnie światowej, wypadki podczas cofania zaczęły stanowić znaczne niebezpieczeństwo, ponieważ martwa strefa w obrębie tyłu ciężkich pojazdów nie mogła zostać wyeliminowana jedynie za pomocą lusterek.

Podczas gdy zatrudnianie ludzi mających za zadanie ostrzegać o cofającym pojeździe stało się coraz bardziej powszechne, okazało się, że to pracochłonne rozwiązanie nie było odpowiednie w każdym przypadku oraz narażało dodatkową osobę.

Rozwiązanie? Elektroniczne sygnalizatory cofania. Pierwszy tonowy alarm wydający dźwięk „Bip-Bip” został zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych i Japonii w latach 60-tych XX wieku. W połowie lat 70-tych, Chris Hanson-Abbott, wtedy Londyński makler okrętowy był w Tokio gdzie usłyszał dźwięk wydobywający się z tylnej części cofającej ciężarówki. Chris był pod wrażaniem urządzenia poprawiającego bezpieczeństwo, dlatego założył swoją własną firmę mającą na celu wprowadzenie alarmów cofania w Europie. Tak narodziło się Brigade Electronics.

Potencjał ratowania życia jaki niosą ze sobą sygnalizatory cofania został szybko zauważony.  W 1979 roku w Stanach Zjednoczonych, organizacja zajmująca się poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy (OSHA) spowodowała, że sygnalizatory cofania stały się obowiązkowym wyposażeniem dużych pojazdów budowalnych.

Od poprawy bezpieczeństwa do fałszywego poczucia bezpieczeństwa

Pomimo ogromnego postępu w zakresie bezpieczeństwa, jakim było wprowadzenie sygnalizatorów cofania, w latach 90-tych pojawiła się krytyczna narracja. Badania wykazały, że przechodnie przywykli do dźwięku „bip-bip” i często go ignorują. Ponadto odkryto, że kierowcy zwykle tracili poczucie odpowiedzialności oraz tracili koncentrację za kierownicą, polegając zbyt mocno na sygnalizatorach zainstalowanych w ich pojazdach.

Skargi na hałas

Poza dawaniem fałszywego poczucia bezpieczeństwa kierowcom i niechronionym użytkownikom dróg, sygnały dźwiękowe powodowały niezadowolenie mieszkańców, szczególnie na obszarach miejskich.

Zdaliśmy sobie sprawę z tych różnorakich wyzwań i postanowiliśmy znaleźć rozwiązanie. Badania rozpoczęto od próby  stworzenia sygnalizatora, który będzie wykorzystywał inne częstotliwości, przez co będzie bezpieczniejszy, przy minimalnym wpływie na środowisko akustyczne wokół .

Cichsza i bezpieczniejsza alternatywa

Nasza odpowiedź to “Biały Szum”. Został stworzony z wykorzystaniem dźwięku szerokopasmowego, który emituje dźwięk „Szy-szy”, podobny do dźwięku szumu fali morskiej, który jest bardzo łatwy do zlokalizowania, przyjemniejszy dla ucha oraz łatwiejszy do zlokalizowania przez pieszych. Szacuje się, że ta innowacja, używana przez nasze sygnalizatory cofania bbs-tek® White Sound® pozwoliła ocalić tysiące istnień odkąd została zaprezentowana w 2001 roku. Jest to obecnie jedyny sygnalizator cofania, który otrzymał aprobatę w postaci Quiet Mark od The Noise Abatement Society – jedyny międzynarodowy znak zatwierdzający technologię mającą na celu zmniejszanie hałasu.

Jednakże, dla kierowców, sygnalizatory cofania stanowią jeden z wielu elementów poprawiających bezpieczeństwo. Oprócz szkolenia, które ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania i poprawy bezpieczeństwa, kierowcy mogą korzystać z pomocy dodatkowej technologii, która uzupełnia alarmy cofania, eliminując martwe strefy, zapewniając ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe. Należą do nich radary wykrywające przeszkody, systemy kamer 360 ° i systemy monitorowania.

Przyszłość jest biała

Sygnalizatory cofania White Sound® (Biały Szum) są obecnie standardem na wielu placach budów. Jako przykład może posłużyć fakt, iż na całej długości linii kolejowej przecinającej Londyn ze wschodu na zachód mogą pracować tylko pojazdy wyposażone w tego typu sygnalizatory – wszystko po to aby zmniejszyć uciążliwy dla mieszkańców hałas.

Nasze najnowsze samonastawne sygnalizatory (SMART bbs-tek®) posiadają funkcję automatycznego dostosowania natężenia dźwięku w zależności od hałasu otoczenia. Oznacza to, że sygnalizatory przez cały czas generują dźwięk głośniejszy o 5-10 dB od hałasu panującego w otoczeniu.

Nasza podróż trwa nadal . . .

Technologia bezpieczeństwa drogowego będzie nadal ewoluować w przyszłości. Wraz z rozprzestrzenianiem się pojazdów elektrycznych i możliwością zmian w prawodawstwie, zawsze będą potrzebne nowe rozwiązania, abyśmy mogli zapewnić, że drogi są bezpieczne dla wszystkich.

Nagrodzone urządzenie poprawiające bezpieczeństwo od Brigade Electronics

Aby uzyskać więcej informacji na temat sygnalizatorów cofania bbs-tek® White Sound® lub dowolnego produktu z naszego bogatego asortymentu, nie wahaj się skontaktować z nami. Czekamy na Twoją wiadomość.

Tagi

Rok