Brigade Electronics Group Plc (BEG) prowadzi obecnie działalność w Wielkiej Brytanii, EOG, Kanadzie, USA i RPA. Ta informacja o polityce ochrony prywatności wyjaśnia, jak zbieramy i chronimy dane osobowe zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych Zjednoczonego Królestwa i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Brigade Electronics Group Plc i Brigade Electronics (UK) Ltd są zarejestrowane w brytyjskim Urzędzie Ochrony Danych (ICO) jako administratorzy danych. Nasze spółki są zarejestrowane pod numerami: Brigade Electronics (UK) Ltd – Z320162X, Brigade Electronics Group Plc – ZA353868.

Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest do ustalenia

Sonel Martin
privacy@brigade-electronics.com
+44 (0)1322 420412

Centrala naszej firmy jest centralną jednostką odpowiedzialną za ochronę danych.

Brigade Electronics Group Plc
Brigade House, The Mills
Station Road, South Darenth
DA4 9BD.  United Kingdom

Contact details for Brigade Offices

Brigade Electronics (UK) Ltd   Brigade Elektronik GmbH Brigade Elettronica srl
Brigade House, The Mills   Havelstrabe 21 Corso Trapani, 16
Station Road, South Darenth   24539 Neumunster 10139 Torino
DA4 9BD.  United Kingdom   Germany Italy
+44 (0)1322 420300 +49 (0)4321 555 360 +39 011-0142105
sales@brigade-electronics.com   info@brigadegmbh.de info-italia@brigade-electronics.com
 
Brigade Electronics BV   Brigade Electronics FRANCE SAS Brigade Electronics Inc
Ambachtstraat 8   Siege social 92 avenue 215 E Pearl St.
7587 BW de Lutte   Robert Buron Portland, IN 47371
The Netherlands   53000 Laval France USA
+ 31 541 53 18 01 + 02 99 03 60 34 +1 (260) 766-4343
info@brigade-electronics.nl   info@brigade-electronics.fr sales@brigade-inc.com
 
Brigade Elektronika (Pty) Ltd Brigade Electronics (Canada) Limited Brigade Electronics (Polska) sp. z o.o.
P.O. Box 17490   c/o Fluke, 450 Sherman Ave N ul. Olszewskiego 6
Lyttelton 0140 Hamilton, ON L8L 8J6 25-663 Kielce
South Africa   Canada Poland
+27 12 6440137   +1 (604) 245 1752 +48 887 480 950
sales@brigade-sa.co.za   contact@brigade-electronics.ca info@brigade.com.pl

Jak zbieramy dane osobowe?

Możemy zbierać dane, które dostarcza nam Pan(i) podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej czy korespondencji emailem lub pocztą, na formularzu na naszej witrynie internetowej lub we wpisie w mediach społecznościowych.

Gdy korzysta Pan(i) z naszej witryny, pobieramy Pani/Pana adres IP i stosujemy pliki cookie.

Nasze kamery bezpieczeństwa rejestrują obrazy na parkingach samochodowych i na niektórych terenach firmowych.

Do naszych produktów i usług należą systemy kamer monitoringu w samochodach. Wyświetlają one na ekranach na żywo obrazy, które można przekazywać do monitorów zewnętrznych w technologii 4G, a także zapisywać obrazy na kartach pamięci, z których klienci mogą korzystać przy pomocy serwera BEG.

Dane osobowe przechowujemy w naszych systemach komputerowych i w postaci dokumentów fizycznych.

Czy korzystamy z danych osobowych z innych źródeł?

W ramach naszego procesu rekrutacji korzystamy z danych biur rekrutacji, wyszukiwarek, organizacji zawodowych i edukacyjnych.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe dostawców i klientów mogą obejmować: imiona i nazwiska, nazwy firm, stanowiska służbowe, adresy email/pocztowe, numery telefoniczne, numery rejestracyjne samochodów, dane bankowe.

Osobiste i szczególnie chronione dane osobowe przetworzone przez nasz dział personalny mogą obejmować: dane bankowe, wynagrodzenie, numer ubezpieczeń społecznych, kod podatkowy, data urodzenia, informacje z CV, prawo jazdy, referencje, stan zdrowia i informacje o dzieciach, jeżeli takie są potrzebne dla celów świadczeń lub beneficjentów.

Zbieramy wyłącznie te informacje, które są potrzebne i nie przechowujemy ich dłużej niż jest to niezbędne.

Jak korzystamy z danych osobowych?

Rozmowy osobiste i telefoniczne

Gdy rozmawiamy z klientami i dostawcami, możemy sporządzać notatki z rozmów, w tym zapisywać imiona, nazwiska i adresy. Te informacje mogą zostać zapisane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM), dodane do naszych list adresów email lub używane w ramach naszych ogólnych czynności biznesowych, takich jak przetwarzanie faktur.

Email

Z systemów emailowych korzystamy w celu wprowadzania naszych usług na rynek i utrzymywania kontaktu z personelem, klientami i dostawcami. Takie emaile mogą zawierać dane osobowe, np. imiona i nazwiska, adresy i informacje finansowe.

Poczta

Poza imionami, nazwiskami i adresami pocztowymi, wysyłane i otrzymywane przez nas listy i materiały mogą zawierać dane osobowe takie jak informacje finansowe i szczególnie chronione dane osobowe dla potrzeb działu personalnego.

Witryny zewnętrzne

Adresy naszych witryn internetowych: do ustalenia

Dostęp do niektórych naszych treści może wymagać podania swoich danych osobowych. Na przykład aby otrzymać nasz coroczny katalog, trzeba wpisać imię i nazwisko, adres email i numer telefonu. Tym samym upoważnia Pan(i) Brigade Group Plc do dostarczania wskazanych informacji i kontaktowania się z Panią/Panem dla celów marketingowych.

 

Gdy wchodzi Pan(i) na naszą witrynę internetową, zarejestrujemy Pani/Pana adres IP. Korzystamy z publicznych i zastrzeżonych baz danych IP adresów takich jak Google Analytics, które dostarczają nam informacji o Pani/Pana wizycie. W większości przypadków informacje te zidentyfikują jedynie organizację, w której adres ISP jest zarejestrowany, ale nie poszczególnych użytkowników.

Witryna wewnętrzna

Korzystamy z naszego intranetu do informowania naszego personelu. Służy on też personelowi jako platforma do komunikowania się z sobą. Zamieszczane wiadomości i zdjęcia mogą zawierać dane osobowe.

Łącza do innych witryn internetowych: zwracamy uwagę, że po kliknięciu łącza na naszej witrynie, w wyniku którego następuje przeniesienie na inną witrynę, Pani/Pana dane podlegają polityce prywatności tej witryny.

Pliki cookie

Aby się dowiedzieć więcej o tym, jak korzystamy z plików cookie, kliknij tutaj

Media społecznościowe

Na portalach Linkedin, Youtube, Twitter i Facebook zamieszczamy relacje i zdjęcia, które mogą zawierać dane osobowe.

Zakładowe kamery monitoringu

Możemy rejestrować obrazy twarzy i numery rejestracyjne samochodów.

Kamery monitoringu pojazdów

Nasze produkty i usługi obejmują asortyment systemów kamer monitoringu pojazdów. Wyświetlają one na monitorach w pojazdach obrazy na żywo ze środka i z zewnątrz, które mogą być przesyłane również do zewnętrznych monitorów przy użyciu technologii 4G. Obrazy są rejestrowane na kartach pamięci, do których dostęp i możliwość pobrania klienci mają za pośrednictwem serwera BEG.

Dlaczego korzystamy z Pani/Pana danych osobowych?

Z danych osobowych korzystamy w celu świadczenia usług biznesowych naszym klientom razem z naszymi usługodawcami dla celów działu personalnego, wprowadzania na rynek naszych produktów i usług, monitorowania ruchu na terenie obiektów i do statystyk wykrywania oraz zapobiegania przestępstwom w oddziałach naszej firmy.

Jaka jest podstawa prawna korzystania z Pani/Pana danych osobowych?

W przypadku personelu, dostawców i klientów podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnie chronionych danych osobowych, jest umowa lub wyrażenie zgody.

Dla celów marketingowych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi uzasadniony interes lub wyrażenie zgody.

W określonych okolicznościach dane osobowe można ujawniać innym bez zgody, na przykład w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw lub do sporządzania sprawozdań zawierających zanonimizowane informacje.

Gdzie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane przetwarzamy w naszej centrali i oddziałach regionalnych za granicą. Dysponujemy ponadto siecią przedstawicielstw, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu naszego systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM).

Do przetwarzania danych w ramach umów wyznaczamy podmioty przetwarzające dane i podmioty trzecie.

Czy Pani/Pana dane są wysyłane poza EOG?

Niektóre podmioty przetwarzające dane mogą się znajdować poza terytorium EOG, jednak przetwarzanie naszych danych odbywa się na podstawie brytyjskiego prawa ochrony danych.

Uwaga: nasze witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są częścią BEG i dlatego BEG nie ponosi odpowiedzialności za dane następnie przekazywane innym organizacjom.

Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe?

Nasza komunikacja emailowa jest zakodowana, natomiast do naszych środków bezpieczeństwa cybernetycznego należy monitoring naszych systemów i wprowadzanie wstawek i usuwanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania. Nasze laptopy i stacje roboczy są zakodowane.

Wszystkie strefy naszego systemu CRM są chronione hasłem, a dostęp osób trzecich jest ściśle kontrolowany i ograniczony do właściwych stref systemu. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Pani/Pana danych konta, mogą być konieczne dodatkowe formy potwierdzenia swojej tożsamości.

Wszyscy członkowie naszego personelu są regularnie szkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszystkie dokumenty w postaci papierowej są bezpiecznie przechowywane.

Czy przetwarzamy specjalne kategorie danych osobowych, takie jak informacje o dzieciach?

Możemy przetwarzać dane dzieci dla celów działu personalnego, np. w kontekście świadczeń dla pracowników, dodatków ustawowych lub voucherów na opiekę nad dziećmi.

Czy ujawniamy Pani/Pana dane osobowe podmiotom trzecim czy innym organizacjom?

Aby móc świadczyć usługi biznesowe, czasem ujawniamy dane profesjonalnym doradcom, konsultantom, dystrybutorom i partnerom.

Dla celów działu personalnego i rekrutacji ujawniamy dane dostawcom usług płacowych, emerytalnych i świadczeń pracowniczych.

Z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane korzystamy dla celów dostaw, konserwacji i ochrony naszych systemów IT i telefonicznych, systemów marketingowych, w tym usług telemarketingowych, agencji PR i reklamowych oraz instytutów badawczych.

Wszystkie nasze umowy z naszymi dostawcami zewnętrznymi zawierają klauzule zapewniające, że przetwarzają oni dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami, nie ujawniają danych innym organizacjom, przechowują je bezpiecznie i zachowują oraz niszczą dane zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy ujawniać dane organom regulacyjnym, policji i agencjom ochrony.

Czy korzystamy z Pani/Pana danych osobowych dla celów profilowania?

Korzystamy z Google Analytics aby się dowiedzieć, jak odwiedzający korzystają z naszych witryn, jednak ta informacja nie identyfikuje osób.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu?

Może Pan(i) zrezygnować z otrzymywania od nas informacji, poprosić o kopię informacji o Pani/Panu będących w naszym posiadaniu (wniosek podmiotu danych o dostęp), zażądać sprostowania lub aktualizacji informacji o Pani/Panu będących w naszym posiadaniu, zażądać usunięcia Pani/Pana danych osobowych z naszych akt i systemów lub wysłania ich do innego działu IT (przenoszenie danych).

Wniosek można dostarczyć online klikając właściwe łącze poniżej lub emailem, telefonicznie lub listownie. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, podając jakich informacji potrzebujemy i czy wymagane będzie przedstawienie dowodu tożsamości.

Rezygnuję: łącze,

Albo proszę użyć łącza rezygnacji w naszych emailach.

Wniosek podmiotu danych o dostęp: łącze

Jeżeli przechowujemy informacje: dostarczymy Pani/Panu opis tych danych; wyjaśnimy cel ich przechowywania; powiemy, komu nam wolno je ujawniać i dostarczymy Pani/Panu kopię tych danych.

Sprostowanie lub aktualizacji informacji: łącze

Wniosek o usunięcie danych osobowych: łącze

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

Ustalamy okres retencji danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez nas dla potrzeb biznesowych lub zgodnie z wymogami regulacyjnymi. W przypadku większości danych jest to siedem lat po ostatnim kontakcie. Po upływie okresu retencji niszczymy te dane w bezpieczny sposób.

Jak często dokonujemy przeglądu naszej Informacji o polityce ochrony prywatności?

Nasza Informacja o polityce ochrony prywatności jest sprawdzana regularnie, a wiadomości o tym podajemy na bieżąco na naszej witrynie internetowej. W razie wprowadzenia znacznych zmian w sposobie przetwarzania Pani/Pana danych powiadomimy Panią/Pana uprzednio na piśmie, dając sposobność do zaznajomienia się z tymi zmianami, przyjęcia lub odrzucenia ich.

Niniejsza Informacja o polityce ochrony prywatności została ostatnio przejrzana dnia …

Dalsze informacje i skargi

Jeżeli Pani/Pana zdaniem uzyskaliśmy lub przetworzyliśmy Pani/Pana dane osobowe niesprawiedliwie lub niestosownie, prosimy o powiadomienie nas, abyśmy mogli przeprowadzić dochodzenie i znaleźć rozwiązanie problemu.

Jeżeli chiał(a)by Pan(i) złożyć formalną skargę do organu regulacyjnego lub zasięgnąć niezależnej porady o ochronie danych osobowych, kwestii związanych z prywatnością i ujawnianiem danych, proszę zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych: the Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF lub telefonicznie pod numerem 0303 123 1113.