Brigade pomaga osiągnąć zgodność z regulaminem R46

Brigade helps you to achieve R46 compliance

Brigade pomaga osiągnąć zgodność z wymaganiami R46 dotyczącymi widzenia pośredniego.

Co roku setki ludzi – zwykle są to najbardziej zagrożeni użytkownicy dróg, tacy jak piesi, rowerzyści i motocykliści – giną w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych. Dochodzi do nich głównie dlatego, że kierowcy nie są w stanie zobaczyć innych użytkowników dróg w martwych strefach, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdów.

Aby zapobiec tym zagrożeniom, wprowadzono dyrektywy europejskie 2003/97/WE i 2007/38/WE, które stawiają wymóg instalacji „urządzeń widzenia pośredniego” na pojazdach ciężarowych powyżej 3,5 ton, do obserwacji niewidocznego bezpośrednio obszaru ruchu znajdującego się w najbliższym otoczeniu pojazdu. Rolę tę mogą spełniać konwencjonalne lusterka, urządzenia typu kamera-monitor lub inne urządzenia, które mogą dostarczać kierowcy informacji na temat pośredniego pola widzenia. Te pola są oznaczone jako klasa V (martwa strefa bezpośrednio obok i poniżej drzwi pasażera) i klasa VI (martwa strefa tuż przed pojazdem).

Aby zastąpić lusterka układem kamera-monitor i spełnić wymagania dyrektyw, muszą być stosowane produkty homologowane zgodnie R46 (Regulamin nr 46 EKG ONZ), które muszą spełniać wcześniej określone wytyczne instalacji. System monitoringu wizyjnego z homologacją zgodnie z R46 może być stosowany zamiast konwencjonalnych lusterek w polach klasy V i klasy VI.

Brigade Electronics osiągnęła zgodność z R46 dla kilku systemów monitoringu wizyjnego, włącznie z systemem Backeye®360 Select. Wszystkie z nich mogą być stosowane zamiast konwencjonalnych lusterek w polach klasy V i klasy VI.

Działanie systemu Backeye®360 firmy Brigade, zaprojektowanego do wspomagania zdolności manewrowania przy niskiej prędkości, polega na tym, że pokazuje kierowcy widok dookoła pojazdu w pojedynczym obrazie na monitorze w kabinie. System pokazuje jeden obraz z czterech ultra-szerokokątnych kamer, tworząc jeden obraz widoku z lotu ptaka, przez co eliminuje martwe strefy.

Usunięcie lusterek i zainstalowanie systemu monitoringu wizyjnego nie tylko eliminuje martwe strefy, poprawiając bezpieczeństwo najbardziej zagrożonych użytkowników dróg, ale też zmniejsza koszty uszkodzeń lusterek i napraw blacharskich.

Tagi

Rok