Pojazdy brytyjskie, z UE i spoza Unii: jakie są przepisy drogowe?

W Wielkiej Brytanii i na całym świecie infrastruktura drogowa służy jako arterie zaopatrywania w produkty i towary niezbędne do utrzymania funkcjonującego i zdrowego społeczeństwa.

Każdego dnia tysiące ton ładunków docierają do krajów przez ich porty, koleją i drogami. Jest to międzynarodowa operacja obejmująca całe kontynenty i angażująca pojazdy i kierowców wszystkich krajów. Tylko w ubiegłym roku przewieziono ponad 45 milionów ton towarów do i z Wielkiej Brytanii, a ponad 1,4 miliarda ton w tym kraju.

W celu utrzymania bezpieczeństwa tych pojazdów i kierowców, którzy nimi jeżdżą, szereg organów regulacyjnych i organizacji charytatywnych monitoruje standardy. Ważne jest, aby zarówno kierowcy, jak i zarządzający flotami rozumieli zasady działania obowiązujące w ich regionach.

Wielka Brytania może pochwalić się jednym z najlepszych wskaźników bezpieczeństwa drogowego w Europie, z zaledwie 27,5 ofiarami śmiertelnymi na milion mieszkańców (według Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu). Najbliższy sąsiad na kontynencie, Francja, przez którą przechodzi większość brytyjskich przewozów drogowych, odnotowuje jednak liczbę ofiar śmiertelnych bliską 50 na milion mieszkańców. Natomiast w Polsce, innym kraju członkowskim UE, z którego pochodzi najwięcej pojazdów ciężarowych na drogach brytyjskich, wskaźnik ten wynosi blisko 74,5.

Przepisy krajowe w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii przepisy krajowe i unijne mają zastosowanie do wszystkich pojazdów wykonujących przewozy drogowe. Kierowcy zarejestrowani w Wielkiej Brytanii są zobowiązani posiadać świadectwo kompetencji zawodowych (Certificate of Professional Competence, CPC) oraz stosować się do przepisów WE dotyczących czasu pracy kierowcy i tachografów dla pojazdów ciężarowych (rozporządzenie 561/2006), które określa dozwoloną ilość czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

Samochody ciężarowe poruszające się po drogach brytyjskich powinny być poddawane regularnym kontrolom, m.in. stanu ich lusterek i szyb, przewodów hamulcowych oraz bezpieczeństwa ładunku.

Ponadto pojazdy planujące podróż do Londynu lub przez Londyn od października 2020 r. będą musiały spełniać wymagania nowego standardu Direct Vision (DVS). Jest to pierwszy akt prawny tego rodzaju w Wielkiej Brytanii i będzie dotyczył wszystkich pojazdów, zagranicznych i krajowych, które ważą ponad 12 ton.

Według standardu DVS pojazdy są klasyfikowane w oparciu o ocenę 0-5 gwiazdek, która wskazuje poziom widoczności z kabiny. Aby spełnić wymagania, samochody ciężarowe muszą być wyposażone w lusterka klasy V lub VI, funkcjonujący system monitoringu kamerowego  taki jak BackeyeÒ360 oraz system czujników z sygnałami dla kierowców, takimi jak system czujników bocznych SS-4100W Brygade.

Przepisy UE

W większości przypadków przepisy krajowe UE i Wielkiej Brytanii są ujednolicone. Wprawdzie przepisy UE mają zastosowanie do pojazdów i kierowców w Wielkiej Brytanii, ale regulacje brytyjskie nie są stosowane ani w UE, w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) czy w Szwajcarii.

Ogólnie rzecz biorąc, stopień przestrzegania tych przepisów jest różny w poszczególnych państwach członkowskich UE-15, takich jak Irlandia i Niemcy, które mają wyższy poziom bezpieczeństwa na drogach, oraz w państwach UE-27, takich jak Polska i Czechy, które nadal pozostają w tyle za zakładanym poziomem bezpieczeństwa na drogach Unii Europejskiej.

Przepisy AETR

W przypadku krajów spoza UE, takich jak Rosja, Turcja i Norwegia, zastosowanie mają przepisy AETR – choć obecnie są one zgodne z przepisami UE.

Tutaj w Brigade, niezależnie od kraju, w którym prowadzisz działalność, nasza technologia zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz asortyment produktów może pomóc Tobie w zapobieganiu wypadkom i oszczędzaniu życia ludzkiego.

Tagi

Rok