PathFindIR II jest kamerą termowizyjną zatwierdzoną dla motoryzacji. Dzięki technologii podczerwieni, pozwala wyraźnie widzieć zagrożenia w całkowitej ciemności, wykrywając pobliskie pojazdy, ludzi i zwierzęta.

Kamera PathFinder II wykrywa energię podczerwoną (ciepło) i przekształca na sygnał elektroniczny, który jest przetwarzany na obraz termiczny lub film. Ciepło wykrywane przez kamerę na podczerwień może być bardzo precyzyjnie kwantyfikowane, czyli mierzone, pozwalając nie tylko na monitorowanie wydajności cieplnej, ale również identyfikację i ocenę źródła ciepła.

Ponieważ kamera termowizyjna widzi ciepło, a nie światło, jej zasięg widzenia jest czterokrotnie dłuższy niż w przypadku światła reflektorów i nie jest ograniczany przez dym, pył czy mgłę. Działa zarówno w dzień, jak i w nocy, ponadto jej działania nie zakłóca blask świateł pojazdów zbliżających się z naprzeciwka.

Ze zintegrowanym, automatycznym systemem ogrzewania, może być stosowana w ujemnych temperaturach. Standardowe wyjście NTSC jest kompatybilne z monitorami Brigade.

FLIR