Dlaczego Samochodowa Rejestracja Cyfrowa?

Ochrona kierowcy. Zapewnienie dowodów

Zdarzenia z udziałem pojazdów są problemami, których rozwiązanie zajmuje dużo czasu. Brak twardych dowodów często może oznaczać automatyczne przyjęcie odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo, ale ugody doprowadziły do zwiększenia liczby spraw przeciwko tym operatorom – którzy szybko stali się znani jako łatwy cel dla dalszych podobnych roszczeń. Obecnie fałszywe roszczenia, ustawione stłuczki i kradzieże towarów generują co roku milionowe straty dla przedsiębiorstw. Dodajmy do tego kwestie wandalizmu i napady na kierowców, a praca kierowników transportu staje się coraz trudniejsza.

Rozwiązaniem jest nowy samochodowy rejestrator cyfrowy firmy Brigade, utrwalający materiał filmowy z kamer samochodowych. Zapewnia dokładną dokumentację i daje niepodważalne dowody w razie zdarzenia. W przypadku sprzecznych zeznań dotyczących rzeczywistych zdarzeń lub możliwości udowodnienia celowej stłuczki, posiadane nagrania umożliwiają przedsiębiorstwom znaczne zmniejszenie kosztów. Jednocześnie kierowcy, którzy po zdarzeniu często są poddawani zwiększonej kontroli, otrzymują ważne wsparcie.