Dlaczego radar Backsense®

W branżach takich jak przemysł wydobywczy, rolnictwo i budownictwo wykorzystywane są maszyny i urządzenia, które z natury stanowią zagrożenie, jeżeli nie są bezpiecznie obsługiwane. Martwe strefy w tych pojazdach są coraz większe i obejmują nie tylko tył i stronę pasażera, lecz także przód, zwłaszcza przy podwyższonej pozycji kierowcy. Tereny są trudne, pojazdy są narażone na bardziej agresywne działanie czynników zewnętrznych, a gęsty pył i ciemność jeszcze bardziej pogarszają widoczność.

Norma ISO 5006 dla maszyn do robót ziemnych zajmuje się problemem martwych stref wokół pojazdu. Stanowi, że w celu umożliwienia właściwej, efektywnej i bezpiecznej pracy operator musi mieć zdolność „wykrywania obecności stojącej osoby (o wzroście ok. 1,5 m), w odległości 1 m od skraju głównego korpusu maszyny.” W pewnym stopniu zapewniają to systemy monitoringu wizyjnego, ale w trudnych warunkach ważny jest szereg urządzeń uzupełniających, dających operatorowi wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia.

Radar Backsense Display