Sygnalizatory Cofania i Ostrzegawcze

Dlaczego Sygnalizatory Cofania i Ostrzegawcze?

Tylna martwa strefa stanowi ogromny problem niezależnie od rodzaju pojazdu/maszyny, jako że cofające pojazdy odpowiadają teraz za jedną czwartą wszystkich zgonów w miejscu pracy.

Teraz, kiedy 90% wypadków przy cofaniu zdarza się poza drogami (stanowiska załadunkowe, parkingi dla ciężarówek, kamieniołomy, magazyny itd.), efektywna ocena ryzyka procesów cofania jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej.

Alarmy cofania są urządzeniami ostrzegającymi wszystkich na drodze pojazdu o jego ruchu wstecz. Alarmy dźwiękowe wprowadzono w Europie w latach 70-tych. Stanowiły one ważny krok ku bezpieczeństwu, ale z czasem okazało się, że towarzyszy im kilka nieodłącznych problemów, zwłaszcza dotyczących wpływu na środowisko, ale również związanych z bezpieczeństwem – a przecież właśnie dlatego je wprowadzono. Teraz mamy o wiele lepszą alternatywę.

Kontakt

Reversing Alarm, BBS

Dźwięk łatwy do zlokalizowania

Wieloczęstotliwościowe alarmy cofania bbs-tek® wykorzystują szeroki zakres częstotliwości białego szumu. Umożliwia to słuchaczowi natychmiastową lokalizację źródła i kierunku dźwięku. Dźwięk szerokopasmowy zwiększa również szanse na usłyszenie alarmu pracownikom stosującym ochronniki słuchu i osobom niedosłyszącym.

Słychać tylko tam, gdzie trzeba

Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® wydają dźwięk „szy-szy”, który jest delikatny dla ucha i szybko cichnie, co oznacza, że alarm słychać tylko w strefie niebezpiecznej.

BBS-102/107

Do ciężkich warunków pracy

Sygnalizator zaprojektowany z myślą o maszynach pracujących w fabrykach, kamieniołomach lub w środowiskach o dużym natężeniu hałasu. Nasze sygnalizatory pracują w najtrudniejszych środowiskach zapewniając bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wieloczęstotliwościowy dźwięk może być słyszany nawet gdy pracownicy noszą ochronniki słuchu, co stanowi niezrównaną przewagę w porównaniu z alarmami tonowymi, których dźwięk jest tłumiony przez ochronniki słuchu.

  • IP68
  • Słyszany nawet przez ochronniki słuchu

Alarmy głosowe

Głosowe Alarmy Backchat generują dźwięk ludzkiej mowy o niezrównanej jakości oraz czystości dźwięku. Standardowy sygnalizator generuje komunikat ostrzegający o manewrze skrętu, na zamówienie są dostępne również modele ostrzegające o cofaniu oraz alarmy uruchamiane w trakcie ataku. Dostępne są warianty generujące pojedynczy lub podwójny komunikat, jak również modele z możliwością wyłączenia w godzinach nocnych.

  • Jasny komunikat głosowy
  • Ostrzega o skręcie w prawo
  • Możliwość wykonania komunikatu na zamówienie (obowiązuje minimalna ilość zamówienia)
  • Możliwość wyłączenie alarmu w godzinach nocnych

Ciszej, ale bezpieczniej

Dźwięk z bbs-tek® szybko cichnie poza strefą niebezpieczną, co oznacza, że alarmy nie powodują uciążliwości hałasu, a tym samym eliminowane są skargi na hałas.

Co więcej, dzięki zakresowi wielu częstotliwości, alarmy White Sound® mogą skutecznie pracować o 5 decybeli ciszej niż konwencjonalny alarm dźwiękowy.

Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® mają aprobatę Noise Abatment Society i został im nadany znak Quiet Mark dzięki korzyściom, jakie przynoszą środowisku.

Alarmy bbs-tek mają dopuszczenie dla nocnych dostaw.

Wszystkie alarmy ostrzegawcze i cofania bbs-tek® White Sound mają dożywotnią gwarancję.

Nasze alarmy bbs są objęte ochroną następujących patentów: AU2007200517, EP1289798B2, CN100488807C, JP4798474B2, NZ522190, GB2345392C, USRE44912