Sygnalizatory Cofania i Ostrzegawcze

Dlaczego Sygnalizatory Cofania i Ostrzegawcze?

Tylna martwa strefa stanowi ogromny problem niezależnie od rodzaju pojazdu/maszyny, jako że cofające pojazdy odpowiadają teraz za jedną czwartą wszystkich zgonów w miejscu pracy.

Teraz, kiedy 90% wypadków przy cofaniu zdarza się poza drogami (stanowiska załadunkowe, parkingi dla ciężarówek, kamieniołomy, magazyny itd.), efektywna ocena ryzyka procesów cofania jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej.

Alarmy cofania są urządzeniami ostrzegającymi wszystkich na drodze pojazdu o jego ruchu wstecz. Alarmy dźwiękowe wprowadzono w Europie w latach 70-tych. Stanowiły one ważny krok ku bezpieczeństwu, ale z czasem okazało się, że towarzyszy im kilka nieodłącznych problemów, zwłaszcza dotyczących wpływu na środowisko, ale również związanych z bezpieczeństwem – a przecież właśnie dlatego je wprowadzono. Teraz mamy o wiele lepszą alternatywę.

Złóż Zapytanie

Brigade bbs-tek® Alarm

Dźwięk łatwy do zlokalizowania

Wieloczęstotliwościowe alarmy cofania bbs-tek® wykorzystują szeroki zakres częstotliwości białego szumu. Umożliwia to słuchaczowi natychmiastową lokalizację źródła i kierunku dźwięku. Dźwięk szerokopasmowy zwiększa również szanse na usłyszenie alarmu pracownikom stosującym ochronniki słuchu i osobom niedosłyszącym.

Słychać tylko tam, gdzie trzeba

Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® wydają dźwięk „szy-szy”, który jest delikatny dla ucha i szybko cichnie, co oznacza, że alarm słychać tylko w strefie niebezpiecznej.

Pionierskie alarmy cofania i ostrzegawcze

Z biegiem lat alarmy dźwiękowe cofania stały się standardowym wyposażeniem niemal każdego pojazdu użytkowego. Zaczęto jednak wyrażać obawy co do ich skuteczności w środowisku miejskim lub na placu budowy, gdzie czasami mogło rozlegać się kilka alarmów jednocześnie, co utrudniało ustalenie, skąd pochodzi zagrożenie. Ponadto przeszywające dźwięki wywoływane przez alarmy o wysokim tonie powodowały niezliczone skargi dotyczące zanieczyszczenia hałasem.

Odpowiedź nadeszła w postaci alarmów cofania i ostrzegawczych bbs-tek® White Sound® firmy Brigade – rewolucyjnej nowej generacji alarmów, które szybko zastąpiły produkty typu “beep beep” z przeszłości.

Nasze alarmy bbs są objęte następującymi patentami: AU2007200517, EP1289798B2, CN100488807C, JP4798474B2, NZ522190, GB2345392C, USRE44912

Nagrody i Rekomendacje

Alarmy cofania bbs-tek® White Sound® są zatwierdzone przez PIEK i Stowarzyszenie Ochrony przed Hałasem i otrzymały znak Quiet Mark za ich korzyści dla środowiska.

Nasze Produkty

BBS-102/107 Heavy Duty Alarm
BBS-102/107 - Do ciężkich warunków pracy

bbs-tek®

Sygnalizator zaprojektowany z myślą o maszynach pracujących w fabrykach, kamieniołomach lub w środowiskach o dużym natężeniu hałasu. Nasze sygnalizatory pracują w najtrudniejszych środowiskach zapewniając bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wieloczęstotliwościowy dźwięk może być słyszany nawet gdy pracownicy noszą ochronniki słuchu, co stanowi niezrównaną przewagę w porównaniu z alarmami tonowymi, których dźwięk jest tłumiony przez ochronniki słuchu.

 • IP68
 • Słyszany nawet przez ochronniki słuchu
Brigade SMART bbs-tek® Reversing Alarm
SA-BBS Alarmy Cofania

SMART bbs-tek®

Nasze opatentowane alarmy cofania z białym dźwiękiem są nie tylko najbezpieczniejszymi alarmami na świecie ze względu na ich natychmiastową lokalizację i kierunkowy dźwięk, ale dzięki naszym samoregulującym się modelom, są one również najinteligentniejsze. Inteligentne alarmy cofania firmy bbs-tek stale dostosowują się do poziomu 5-10 decybeli powyżej poziomu hałasu tła, co czyni je idealnymi do środowisk o różnym poziomie hałasu.

 • Stale ustawiać na 5-10 decybeli powyżej poziomu hałasu otoczenia
 • Idealne rozwiązanie dla różnych środowisk
Brigade Turn Indicator
Kierunkowskaz Alarm Ostrzegawczy

bbs-TI

Zamontowany z boku pojazdu alarm kierunkowskazów bbs-tek® synchronizuje ostrzeżenie dźwiękowe  z kierunkowskazami pojazdu, gdy włączony jest kierunkowskaz przyległy, informując rowerzystę lub pieszego o zamierzonym skręcie pojazdu i umożliwiając mu podjęcie odpowiedniego działania.

 • Wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia o skręcie w bok dla niechronionych użytkowników dróg
 • Synchronizuje dźwięk bbs® z miganiem kierunkowskazów pojazdu
 • Brak bariery językowej z tradycyjnie mówiących alarmów
 • Wbudowana funkcja wyciszania

bbs-TI jest zgodny z przepisami i regulacjami, które wymagają “dźwiękowego ostrzegania o manewrach pojazdu”, aby ostrzec niechronionych użytkowników dróg, gdy pojazd skręca – np. standard Direct Vision firmy Transport for London.

Brigade Backchat® Talking
Alarmy Głosowe

Backchat®

Głosowe Alarmy Backchat generują dźwięk ludzkiej mowy o niezrównanej jakości oraz czystości dźwięku. Standardowy sygnalizator generuje komunikat ostrzegający o manewrze skrętu, na zamówienie są dostępne również modele ostrzegające o cofaniu oraz alarmy uruchamiane w trakcie ataku. Dostępne są warianty generujące pojedynczy lub podwójny komunikat, jak również modele z możliwością wyłączenia w godzinach nocnych.

 • Jasny komunikat głosowy
 • Ostrzega o skręcie w prawo
 • Możliwość wykonania komunikatu na zamówienie (obowiązuje minimalna ilość zamówienia)
 • Możliwość wyłączenie alarmu w godzinach nocnych
Brigade Quiet Vehicle Sounder
Cichy sygnalizator dźwiękowy dla pojazdów

QVS

Znany na rynku motoryzacyjnym jako akustyczny system ostrzegania o pojazdach, system Quiet Vehicle Sounder ostrzega niechronionych użytkowników dróg o zbliżającym się pojeździe elektrycznym/hybrydowym.

Brigade opracowała wieloczęstotliwościowy sygnalizator akustyczny dla pojazdów, integrujący opatentowaną technologię bbs-tek®. bbs-tek® wykorzystuje szeroki zakres częstotliwości White Sound®. Dzięki temu każda osoba znajdująca się w  bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu może natychmiast zlokalizować skąd i z jakiego kierunku dochodzi dźwięk i w razie potrzeby podjąć działania wymijające

Pomoc Techniczna
Złóż Zapytanie