Dlaczego Sygnalizatory Cofania i Ostrzegawcze?

Tylna martwa strefa stanowi ogromny problem niezależnie od rodzaju pojazdu/maszyny, jako że cofające pojazdy odpowiadają teraz za jedną czwartą wszystkich zgonów w miejscu pracy.

Teraz, kiedy 90% wypadków przy cofaniu zdarza się poza drogami (stanowiska załadunkowe, parkingi dla ciężarówek, kamieniołomy, magazyny itd.), efektywna ocena ryzyka procesów cofania jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej.

Alarmy cofania są urządzeniami ostrzegającymi wszystkich na drodze pojazdu o jego ruchu wstecz. Alarmy dźwiękowe wprowadzono w Europie w latach 70-tych. Stanowiły one ważny krok ku bezpieczeństwu, ale z czasem okazało się, że towarzyszy im kilka nieodłącznych problemów, zwłaszcza dotyczących wpływu na środowisko, ale również związanych z bezpieczeństwem – a przecież właśnie dlatego je wprowadzono. Teraz mamy o wiele lepszą alternatywę.

Reversing Alarm, BBS