System detekcji znaczników RFID ZoneSafe®

Dlaczego RFID?

Zapewnienie bezpieczeństwa robotnikom na placu budowy jest niełatwe, lecz niezbędne. Częstokroć pracujące w

trudnych warunkach maszyny i mobilne urządzenia mogą stanowić bardzo realne zagrożenie dla pracowników, jeżeli nie przestrzegane są przepisy prawa i procedury bhp. Pojazdy i mobilne urządzenia pracują często tuż obok robotników i maszyn. Bezpieczeństwo jest

sprawą o fundamentalnym znaczeniu, jednak pole widzenia operatora jest często ograniczone z powodu kształtu czy wielkości pojazdu, ładunku i pozycji operatora, co może skutkować powstaniem martwych stref, a więc zwiększać ryzyko kolizji. Często sytuację jeszcze bardziej pogarsza trudne środowisko pracy, np. teren, hałas, pogoda lub słabe oświetlenie. Robotnicy mogą też używać środków ochrony słuchu, co ogranicza ich zdolność usłyszenia zbliżających się maszyn, a tym samym zwiększa zagrożenie.

Do 70% wypadków dochodzi podczas rozruchu maszyny, a także przy małych prędkościach przy złej widoczności.

ZoneSafe® Tag Tester

Co to jest detekcja RFID?

ZoneSafe bazuje na technologii identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID) tworzącej strefy detekcji dookoła pojazdów i maszyn mobilnych. Anteny montowane w pojazdach wykrywają znaczniki RFID, które mogą być noszone przez pracowników, umieszczane na przedmiotach lub obiektach albo ustawiane wokół wytyczonych obszarów.

Gdy pojazd zbliża się do znacznika Zonesafe, operator pojazdu automatycznie otrzymuje wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który umożliwi mu podjęcie niezbędnych działań, natomiast znacznik wibracyjny ostrzega wykrytego pracownika przed zbliżającym się pojazdem wyposażonym w znacznik Zonesafe.

Zastosowanie

Zdajemy sobie sprawę że każde środowisko pracy jest różne. Dlatego właśnie ZoneSafe został zaprojektowany tak, aby umożliwić elastyczność. ZoneSafe może być używany do wielu celów, dostosowany do konkretnych potrzeb i zaprojektowany do użycia w każdym przemysłowym środowisku pracy, które wymaga ochrony personelu wokół pojazdów, maszyn lub mienia.

System ZoneSafe®

ZoneSafe® Control Unit
Urządzenie sterujące

ZoneSafe®

Urządzenie sterujące ZoneSafe jest zainstalowane w kabinie lub przy pomocy dodatkowej podstawy montażowej tak, aby było dobrze widzialne dla kierowcy.

Przed uruchomieniem pojazdu kierowca wkłada znacznik kierowcy VibraTag do urządzenia sterującego, co aktywuje system. Sygnały akustyczne i wizualne oznaczają różne typy ostrzeżenia: dwustopniowa sygnalizacja detekcji jednego lub większej liczby znaczników, błędy systemu i niewłożenie do urządzenia znacznika kierowcy. Przycisk wyciszenia może unieważnić sygnał detekcji po potwierdzeniu znacznika.

Urządzenie sterujące – interfejs kierowcy – służy do regulacji funkcji systemu. Posiada wewnętrzną pamięć do zapisu 4 tysięcy zdarzeń detekcji, a także interfejs Wi-Fi do zdalnego monitoringu i pobierania materiałów. Stosując przekaźniki, system można uzupełnić  o zewnętrzne sygnalizatory dźwiękowe lub świetlne.

ZoneSafe® Antenna
Antena

ZoneSafe®

Antena ZoneSafe tworzy wokół pojazdu strefę detekcji. Można zainstalować szereg anten i podłączyć kolejno do urządzenia sterującego. Strefę detekcji dla każdej z anten można zaprogramować od 3 do 10 metrów.

W opcji dostępny jest uchwyt  montażowy.

Antena strefy maskującej

Montowana na ścianach lub innych trwałych konstrukcjach antena strefy maskującej sprawia, że wszystkie znaczniki w zasięgu promienia są niewykrywalne. Regulowana strefa maskująca od minimum 3 m do maksimum 10 m. Znaczniki zostają wykryte po opuszczeniu strefy maskującej.

Zasilanie z zewnętrznego źródła 24 V DC.

ZoneSafe® Driver Tag
VibraTags

ZoneSafe®

Znaczniki  RFID ZoneSafe służą do wykrywania ludzi, ochrony mienia i tworzenia stref zamkniętych. Każdy znacznik może być odrębnie rozpoznany i przypisany do konkretnych osób. Znaczniki dla kierowców działają tak samo, jak znaczniki dla pieszych i także mogą współpracować z urządzeniem sterującym.

Noszone przez członków personelu. VibraTag wywołuje po detekcji krótkie serie wibracji. Odznaczający się solidną budową znacznik jest hermetycznie zamknięty, a wysokowydajna bateria może zostać naładowana w trybie bezprzewodowym w ciągu dwóch godzin i pozostaje naładowana przez okres do trzech miesięcy.

ZoneSafe® Asset Tag
AssetTags

ZoneSafe®

AssetTag pasuje do wnętrza pachołka drogowego. Umieszczenie go tam pozwala stworzyć strefy zamknięte. Solidnej budowy znaczniki są odporne na wstrząsy i złe warunki pogodowe.

Wymienne baterie działają przy normalnym użytkowaniu do trzech lat. AssetTag pasuje do wnętrza pachołka drogowego o średnicy otworu 39 – 44 mm.

ZoneSafe® Tag Tester
Tester znaczników

ZoneSafe®

Tester znaczników ZoneSafe może być zintegrowany z systemami kontroli dostępu w celu zapewnienia ograniczonego lub kontrolowanego wejścia przez drzwi i bramy oraz dostępu do obszaru roboczego tylko upoważnionym, naładowanym znacznikom.

Zasilanie z zewnętrznego źródła 24 V DC.

Czytnik biurkowy

Czytnik biurkowy służy do sprawdzania stanu akumulatora dowolnego znacznika i może być zasilany z dowolnego komputera przez USB.

ZoneSafe® Smart Gateway
Inteligentna bramka

ZoneSafe®

Zainstalowana na ścianach lub innych stałych konstrukcjach Inteligentna bramka wykryje zbliżający się pojazd wyposażony w system ZoneSafe. Zasięg detekcji można regulować od minimum 3 m do maksimum 9 m.

Dwa zintegrowane przekaźniki mogą służyć do wyzwalania sygnału lub otwierania żaluzji, barier itp., zapewniając dostęp do obszaru roboczego tylko upoważnionym pojazdom.

Zasilanie z zewnętrznego źródła 24 V DC.

Znajdź najbliższego sprzedawcę