Sidescan®Predict

Dlaczego Sidescan®Predict?

Samochody ciężarowe stanowią nieproporcjonalnie duże zagrożenie
zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, a zderzenia z takimi pojazdami kończą się śmiercią o wiele częściej niż te z samochodami osobowymi. Do wielu kolizji między rowerzystami a ciężarówkami dochodzi, ponieważ kierowca ma ograniczoną widoczność bezpośrednią (zdolność widzenia tego, co znajduje się poza jego kabiną bez użycia środków takich jak lusterka czy kamery).

Systemy wykrywania pomogły uświadomić zarówno kierowcom, jak i zagrożonym użytkownikom dróg, że znajdują się blisko siebie, jednak obecnie używane systemy ostrzegają kierowcę jedynie o obecności obiektu, nawet jeśli nie ma niebezpieczeństwa kolizji. Może to powodować fałszywe alarmy, prowadzące do przyzwyczajenia kierowcy do ostrzeżeń i potencjalnie sprawiające, że system wykrywania staje się nieskuteczny.

Każdego roku w kolizjach z udziałem samochodów ciężarowych w Europie ginie około 4000 osób, z czego 1000 to rowerzyści i piesi.

Sidescan® Predict Sensors

Co to jest Sidescan®Predict?

Brigade Sidescan®Predict to najnowsza generacja systemu czujników wykrywania bocznego, mająca umożliwić unikanie kolizji pomiędzy pojazdami, obiektami i zagrożonymi użytkownikami dróg.

Wykorzystując technologię ultradźwiękową ten inteligentny system przewiduje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. Analizując dane takie jak prędkość, kierunek i przyspieszenie zarówno pojazdu jak i wykrytego obiektu oraz rozróżniając obiekty nieruchome i ruchome, Sidescan®Predict ocenia ryzyko i oblicza prawdopodobieństwo zderzenia.

Sidescan®Predict natychmiast ostrzega kierowcę o potencjalnych zagrożeniach za pomocą wielostopniowego wizualnego i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w kabinie, w zależności od nagłości sytuacji – ograniczając w ten sposób liczbę alarmów dźwiękowych.

Sidescan®Predict

Kalkulowanie ryzyka

Jedyny w swoim rodzaju na rynku Sidescan®Predict został zaprojektowany i stworzony przez Brigade od koncepcji do produkcji. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie produktów w naszym portfolio.

Zaprojektowany dla pojazdów jednoczłonowych system składa się z sześciu czujników ultradźwiękowych umieszczonych wzdłuż boku pojazdu w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas skręcania lub manewrowania przy małej prędkości. Sidescan®Predict wykrywa obiekty znajdujące się w martwym polu, gdzie rowerzyści lub inni narażeni użytkownicy dróg mogą pozostać niezauważeni. SideScan®Flex ma maksymalny zasięg detekcji 2,5 metra.

Sidescan®Predict nieustannie gromadzi dane potrzebne do wykrywania obiektów, takie jak odległość obiektu, rowerzysty lub innego użytkownika dróg od pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on w ruchu, czy nieruchomy, a także dodatkowe informacje, takie jak prędkość, kierunek, przyspieszenie i prędkość i kąt skrętu. Dane te wykorzystuje algorytm obliczający ryzyko kolizji, przekazywany kierowcy w postaci ostrzeżenia wizualnego, dźwiękowego lub ich obu, w zależności od stopnia zagrożenia.

1

Wykryto nieruchomy obiekt

Wykryto nieruchomy obiekt/pojazd/narażonego użytkownika dróg, ale nie

znajduje się on na drodze pojazdu. Nie ma zagrożenia kolizją.
Brak ostrzeżenia dla kierowcy.

2

Wykryto poruszający się obiekt

Wykryto poruszający się pojazd/narażonego użytkownika dróg, ale nie znajduje

się on na drodze pojazdu. Minimalne zagrożenie kolizją.
Żółte ostrzeżenie wizualne. Brak ostrzeżenia dźwiękowego.

3

Wykryto poruszający się obiekt w pobliżu pojazdu

Ruchomy pojazd/narażony użytkownik dróg został wykryty bardzo blisko, ale nie na drodze pojazdu. Minimalne zagrożenie kolizją, ale ostrzega kierowcę o jego obecności.

Migające żółte ostrzeżenie wizualne. Brak ostrzeżenia dźwiękowego.

4

Niebezpieczeństwo kolizji

Na drodze pojazdu wykryto poruszający się pojazd/narażonego użytkownika dróg lub nieruchomy obiekt, który skręca lub sygnalizuje zamiar skrętu. Ostrzega kierowcę o konieczności zachowania czujności, ponieważ istnieje ryzyko kolizji.

Migające żółte ostrzeżenie wizualne. Wysokotonowe ostrzeżenie dźwiękowe.

5

Przewidywana kolizja

Bezpośrednio na drodze skręcającego pojazdu wykryto poruszający się pojazd/narażonego użytkownika dróg lub nieruchomy obiekt. Ostrzega kierowcę, aby podjął natychmiastowe działania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo kolizji.

Migające czerwone ostrzeżenie wizualne. Wysokotonowe ostrzeżenie dźwiękowe