Czym jest Standard Bezpośredniej Widoczności (DVS)?

Standard Direct Vision (standard bezpośredniej widoczności, DVS) jest pierwszym tego typu aktem prawnym. Od 26 października 2020 r. WSZYSTKIE pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton będą wymagały pozwolenia na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej w tym pojazdy spoza Wielkiej Brytanii.

Standard ten, egzekwowany przez Transport for London (TfL), wyrażany jest liczbą gwiazdek wskazującą, ile kierowca może zobaczyć z kabiny na drodze.

Producent pojazdu klasyfikuje pojazd pewną liczbą gwiazdek. Ta ocena (w skali 0-5) odnosi się do stanu, w jakim pojazd opuścił linię produkcyjną i nie uwzględnia urządzeń bezpieczeństwa, które zostały zamontowane później.

Samochody ciężarowe, które nie spełniają minimalnego wymogu jednej gwiazdki muszą zostać wyposażone w dodatkowe urządzenia do pośredniego widzenia. Wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa nie zmieni oceny pojazdu w skali gwiazdkowej, ale pozwoli na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej.

Do 2024 roku minimalne wymagania DVS wzrosną do trzech gwiazdek.

Znajdź swoją ocenę gwiazdkową

Gdzie w Londynie obowiązuje Standard Bezpośredniej Widoczności (DVS)?

Strefa egzekwowania Standardu Widzenia Bezpośredniego obejmuje całą Aglomerację Londyńską.

Nasza mapa Direct Vision Standard (DVS) poniżej przedstawia obszar Londynu, w którym będą obowiązywać przepisy i gdzie zezwolenia będą obowiązkowe od 26 października 2020 roku. Nie zapominajmy, że będzie to dotyczyło wszystkich pojazdów o masie powyżej 12 ton, niezależnie od tego, czy pochodzą z Wielkiej Brytanii, czy też podróżują do Londynu z zagranicy.

Jak długo ważne będzie to zezwolenie?

Okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych zależy od tego, czy pojazd spełnia minimalne wymagania DVS, czy też został dopuszczony do ruchu jako spełniający warunki Bezpiecznego Systemu:

 • Zezwolenia dla pojazdów sklasyfikowanych jedną lub dwoma gwiazdkami lub tych, które zostały uznane za spełniający warunki dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa, tracą ważność w dniu 25 października 2024 r., a od października 2024 r. dla pojazdów tych trzeba będzie ponownie ubiegać się o 10-letnie zezwolenie według progresywnych kryteriów dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa.
 • Zezwolenia dla pojazdów sklasyfikowanych trzema, czterema lub pięciu gwiazdkami wygasną 25 października 2030 r. lub po upływie dziesięciu lat od daty złożenia wniosku, jeżeli zostaną wystawione po 26 października 2020 r. (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza).

Progresywne Systemy Bezpieczeństwa: Wymagania zostaną poddane przeglądowi w 2022 r. w celu uwzględnienia nowych technologii lub urządzeń zabezpieczających, które nie są obecnie dostępne. Jeżeli zostaną one uznane za ważne, przed ponownym wnioskiem trzeba będzie je zainstalować we wszystkich pojazdach z 0, 1 i 2 gwiazdkami.

Egzekwowanie przepisów

Program ten będzie egzekwowany na podstawie lokalnych zarządzeń dotyczących ruchu drogowego (CRO) uprawniających do karania mandatami (PCN). Kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) wykryją pojazd, który zostanie sprawdzony w bazie danych zezwoleń TfL. Operatorzy/przewoźnicy niemający zezwolenia mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 550 £, a kierowcy 130 £, nawet jeżeli pojazd jest sklasyfikowany pięcioma gwiazdkami.

Jak złożyć wniosek

Zezwolenie jest bezpłatne i nie ma obowiązku oznaczania pojazdu. Aby wystąpić o zezwolenie należy pobrać formularz zgłoszeniowy TfL w internecie, który możesz znaleźć tutaj: https://tfl.gov.uk/modes/driving/dvs-safety-permit-application/

 

Wszystkie pojazdy ciężarowe muszą posiadać ocenę gwiazdkową, którą można uzyskać jedynie poprzez kontakt z producentem. Nie istnieje żadna opublikowana lista. Ocena (w skali 0-5) odnosi się do stanu, w jakim pojazd opuścił linię produkcyjną i nie uwzględnia urządzeń bezpieczeństwa, które zostały zamontowane później.

 • Aby uzyskać ocenę gwiazdkową, potrzebny jest numer VIN samochodu ciężarowego.
 • Dla oceny 0 gwiazdek: Przejdź do kroku 2
 • Dla oceny 1 lub 2 gwiazdkowej: przejdź do kroku 3, chociaż zalecany jest krok 2.
 • Dla oceny 3, 4 lub 5 gwiazdkowej: przejdź do kroku 3

Jeśli Twój pojazd jest sklasyfikowany jako 0-gwiazdkowy, należy wyposażyć go w dodatkowe Systemy Bezpieczeństwa – urządzenia pośredniego widzenia. Przy składaniu wniosku o pozwolenie należy przedłożyć TfL dowód instalacji.

Warto, żeby operatorzy pojazdów sklasyfikowanych 1-2 gwiazdkami pomyśleli o spełnieniu wymagań dla pojazdów na przyszłość. Należy również zauważyć, że jeżeli pojazd ma pracować na niektórych placach i terenach w Wielkiej Brytanii, mogą być egzekwowane dodatkowe specyfikacje.

Samochody ciężarowe, które mają od 1 do 5 gwiazdek, będą automatycznie kwalifikowały się do uzyskania pozwolenia, ale i w tym wypadku trzeba złożyć wniosek.

 • Dla pojazdów z oceną gwiazdkową 1-2, Twoje pozwolenie będzie ważne do 25 października 2024 r.
 • Dla pojazdów z oceną gwiazdkową 3-5, pozwolenie będzie ważne do 25 października 2030 lub 10 lat (w zależności od tego, co jest później)
 • Pojazdy, które mają 0 gwiazdek, ale spełniły Safe System zostanie wydany z pozwoleniem ważnym do 25 października 2024. Dowód instalacji musi być dostarczony do TFL z wnioskiem.

Jak mogę się dowiedzieć, jaka jest moja ocena gwiazdkowa DVS?

Użytkownicy pojazdów muszą skontaktować się z producentem pojazdu, aby dowiedzieć się, jaka jest ich ocena gwiazdkowa DVS. Obecnie nie ma opublikowanej listy. Operatorzy będą potrzebowali numeru VIN samochodu ciężarowego.

ProducentE-mail/formularz online
DAF[email protected]
Dennis Eaglewww.dennis-eagle.co.uk/USV
MAN[email protected]
Renault[email protected]
Scania[email protected]
Volvo[email protected]
Mercedes-Benz[email protected]
Iveco[email protected]

Jeśli pojazd ma zero gwiazdek, operator będzie musiał złożyć wniosek o Safe System, aby móc otrzymać pozwolenie.

Jeśli nie jesteś pewien, jaka jest Twoja ocena gwiazdkowa DVS lub czy spełniasz wymagania, Brigade oferuje bezpłatną usługę oceny gwiazdkowej DVS, która pozwoli Ci uzyskać te informacje.

Po prostu podaj nam następujące dane pojazdu: producent pojazdu, typ pojazdu, numer rejestracyjny i podwozia, a Brigade zajmie się resztą.

Co należy zrobić, jeśli Twój pojazd ma ocenę zerową?

Jeżeli pojazd ma ocenę 0 gwiazdek, powinien spełnić wymagania dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa. Jest to pakiet środków bezpieczeństwa pojazdów, które mają na celu poprawę ogólnego bezpieczeństwa samochodów ciężarowych.

Przestrzeganie zasad Systemu Bezpieczeństwa nie zmieni oceny gwiazdkowej pojazdu, ale pozwoli na poruszanie się nim w obszarze Aglomeracji Londyńskiej.

W Brigade stworzyliśmy specjalnie skomponowany zestaw DVS Safe System, aby usprawnić ten proces dla firm. Zestawy te, które są dostępne w dwóch różnych typach (jeden dla pojazdów sztywnych i jeden dla pojazdów przegubowych) zawierają kamery boczne, czujniki ultradźwiękowe dla bliskiej strony pojazdu i alarm ostrzegawczy, który jest aktywowany, gdy pojazd skręca. Oba zestawy są zgodne ze standardem Direct Vision, jak również ze wszystkimi odpowiednimi przepisami regionalnymi w całej UE, co oznacza, że operatorzy flot mogą być pewni, że systemy spełnią wszystkie niezbędne wymagania prawne.

Wymagana jest zgodność następujących urządzeń do spełnienia wymogów DVS:

 • 1 Lusterko klasy V zamontowane po stronie pasażera
 • 2 Lusterko klasy VI zamontowane na przodzie pojazdu
 • 3 Boczne zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd, zamontowane po obu stronach pojazdu, chyba że jest to niepraktyczne lub niemożliwe. Więcej informacji na temat zwolnień można znaleźć na witrynie internetowej TfL
 • 4 Na pojazdach umieszcza się zewnętrzne naklejki obrazkowe i oznakowania ostrzegające narażonych użytkowników dróg przed zagrożeniami występującymi wokół pojazdu
 • 5 System czujników ostrzegających kierowcę przed obecnością narażonego użytkownika drogi zamontowanych po stronie pasażera
 • 6 Akustyczny sygnał ostrzegający narażonych użytkowników drogi, gdy pojazd skręca w prawo 7 W pełni sprawny system monitoringu kamerowego zamontowany po stronie pasażera

Jak Brigade może pomóc

Brigade Electronics posiada szereg produktów, które pomogą operatorom spełnić wymagania różnych specyfikacji, w tym bezpiecznego systemu dla Direct Vision Standard (DVS). Zespół ekspertów Brigade ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami bezpieczeństwa drogowego i organizacjami charytatywnymi, aby zapewnić najlepsze i najbardziej aktualne porady. Interpretacja różnych specyfikacji i zrozumienie terminologii może być polem minowym dla operatorów. Na przykład, odniesienia do słów “powinien”, “może” w standardzie Direct Vision oznaczają, czy dany wymóg jest obowiązkowy, zalecany czy dozwolony, a zarządzający transportem mogą być zdezorientowani.

Brigade udzieliła porad wielu dostawcom OEM i OES i nadal współpracuje z rynkiem wtórnym, aby upewnić się, że pojazdy są zgodne z normami. W tej roli Brigade zapewnia również, że produkty są montowane tak, aby zmaksymalizować ich potencjał bezpieczeństwa.

Aby uzyskać bezpłatną, niezobowiązującą konsultację na temat standardu Direct Vision, prosimy o kontakt w celu umówienia się na spotkanie.

Pojazdy z kierownicą po lewej stronie

„W przypadku pojazdów z kierownicą po lewej stronie lusterka, kamery i czujniki powinny być tak zamontowane, aby uwzględnić martwe strefy po stronie pasażera.

W przypadku pojazdów z kierownicą po lewej stronie akustyczny sygnalizator powinien być zamontowany, aby ostrzegać dźwiękiem narażonych użytkowników dróg, gdy pojazd skręca w prawo”

Znajdź swoją ocenę gwiazdkową