Wniosek o dostęp do swoich informacji

Formularz ten należy wypełnić, jeżeli mamy Pani/Panu dostarczyć kopię Pani/Pana danych osobowych, w posiadaniu których jesteśmy. Prawo do uzyskania tych informacji wynika z Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Udostępnimy Pani/Panu ponadto informacje o dokonanym przetworzeniu Pani/Pana danych osobowych, okresie przechowywania tych danych osobowych i przysługujących uprawnieniach do naniesienia poprawek, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Będziemy się starać udzielić odpowiedzi bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu 1 miesiąca od:

  • Otrzymania przez nas wniosku na piśmie;
  • Otrzymania przez nas dalszych informacji, o których dostarczenie możemy poprosić w celu spełnienia Pani/Pana prośby.

Informacje dostarczone nam w tej postaci będą wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji danych osobowych, o które Pan(i) prosi i udzielenia odpowiedzi. Złożenie wniosku jest możliwe również bez wypełnienia tego formularza, jednak wypełnienie go ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku.

Formularze

Kontakt

Email: [email protected]

Adres:

Data Protection Officer
Brigade Electronics Group Plc
Brigade House
The Mills, Station Road
South Darenth
Kent
DA4 9BD
Zjednoczone Królestwo