Uwaga dotycząca praw autorskich

Wiemy, że jesteśmy dobrzy, ale to nie znaczy, że można nas kopiować.

Wszystkie materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi Brigade Electronics Group Plc lub są reprodukowane za zgodą innych właścicieli praw autorskich. Prawa autorskie obejmują projekt stron, teksty na stronie, obrazy i strukturę stron. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadne materiały nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane, nadawane lub w inny sposób rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Brigade Electronics Group Plc.

Treść niniejszej witryny internetowej jest regularnie archiwizowana i wobec osób naruszających nasze prawa autorskie zawsze podejmowane są działania prawne. Kopiowanie jakichkolwiek naszych materiałów, w dowolny sposób, w dowolnym kształcie lub formie, włącznie z próbami poprawy własnych rankingów, jest nielegalne.

Łącza do innych witryn są umieszczone przez Brigade Electronics Group Plc w dobrej wierze i wyłącznie dla celów informacyjnych. Brigade Electronics Group Plc odrzuca wszelką odpowiedzialność za materiały znajdujące się na dowolnej witrynie linkowanej do tej strony.