Budownictwo

Budownictwo

Bezpieczeństwo w budownictwie

Na placach budowy pojazdy ciężarowe i ruchome maszyny budowlane często pracują w pobliżu robotników i innych maszyn. Bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie, jednak kierowcy i operatorzy mają często ograniczoną widoczność z powodu martwych stref dookoła pojazdów i maszyn, co oznacza ryzyko kolizji. Robotnicy na budowie mogą też stosować ochronę uszu, co utrudnia usłyszenie zbliżających się maszyn. To jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie. Do 70% wypadków dochodzi podczas ruszania maszyn i ruchu przy niskiej prędkości. Powodem jest słaba widoczność.

Sektor budowlany stoi również przed wyzwaniami z zakresu bezpieczeństwa pojazdów na drogach publicznych. Widoczność z kabiny kierowcy jest często ograniczona przez liczne martwe strefy z tyłu, z prawej strony i z przodu pojazdu.

Wiele wypadków z udziałem szczególnie narażonych użytkowników dróg, zwłaszcza rowerzystów, jest spowodowanych ograniczeniem widoczności przez martwą strefę z prawej strony pojazdu. Zapobieganie takim wypadkom ma kapitalne znaczenie dla działalności i reputacji firmy.

Pojazdy ciężarowe i ruchome maszyny budowlane pracują w różnych warunkach, wymagają więc różnych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy. Urządzenia Brigade spełniają wiele różnych wymogów prawnych i BHP, między innymi standardy określone w CLOCS i FORS. Pomagają one wyeliminować martwe strefy, zapobiegać kosztownym uszkodzeniom pojazdów i co najważniejsze – chronią życie.

Jakie produkty są mi potrzebne?

Rozwiązania Brigade w zakresie bezpieczeństwa są odpowiednie dla większości pojazdów i maszyn użytkowych.
Aby pomóc Tobie w wyborze, opracowaliśmy szereg informatorów opisujących urządzenia bezpieczeństwa zalecane przez nas do najczęstszych zastosowań.

Wybierz urządzenia Brigade zalecane dla poszczególnych typów pojazdów

Zagrożenia w budownictwie

Zagrożenia w budownictwie to m.in.:

 • Kolizje na drogach i w terenie z powodu martwych stref z tyłu, przodu i z boku pojazdu.
 • Potrącenie robotników na placu budowy przez pojazdy i ruchome maszyny
 • Osłona uszu robotników ograniczająca słyszalność zbliżających się pojazdów i przestarzałe dźwiękowe sygnalizatory cofania
 • Ignorowanie przestarzałych dźwiękowych sygnalizatorów cofania przez robotników na placu budowy
 • Skargi na dokuczliwe hałasy

Jak Brigade może pomóc

Przez zainwestowanie w urządzenia zabezpieczające Brigade zwiększysz bezpieczeństwo pracowników i innych osób. Korzyści:

 • Pełna widoczność umożliwiająca bardziej bezpieczną i wydajną pracę
 • Ograniczenie liczby wypadków na drogach i w terenie
 • Mniej przestojów pojazdów spowodowanych wypadkami

 

Poradniki branżowe - Smiths & Sons wprowadza produkt Brigade Electronics do specyfikacji dla całej floty

Operator kamieniołomu i przewoźnik Smiths & Sons wprowadził system kamer Backeye®360, ultradźwiękowe czujniki zbliżeniowe Sidescan® i samochodowe rejestratory cyfrowe firmy Brigade jako część swojej standardowej specyfikacji dla wszystkich nowych pojazdów.

Zaniepokojony przeciążeniem informacyjnym kierowców i podbudowany wprowadzeniem i akceptacją przez branżę specyfikacji takich jak CLOCS i FORS, kierownik transportu firmy Smiths & Sons – Paul Needle ‒ wyjaśnia: „Jesteśmy bardzo zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa szczególnie narażonych użytkowników dróg i po wypróbowaniu różnych systemów kamer samochodowych byliśmy pierwszym operatorem wywrotek, który zainstalował system Backeye®360.”

Od momentu zainstalowania tych systemów w Smiths & Sons odnotowano korzyści dla kierowców, w szczególności dotyczące zmniejszenia przeciążenia informacyjnego. Paul Needle wnioskuje: „Produkt firmy Brigade wywarł na mnie ogromne wrażenie, w szczególności system Backeye®360. Kierowcy natychmiast docenili zalety, jakie niesie ze sobą możliwość pełnej obserwacji przestrzeni wokół pojazdu.  Ten system stał się teraz częścią naszej standardowej specyfikacji dla wszystkich nowych pojazdów.”

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla budownictwa

 • Backeye®360 jest inteligentnym systemem 4-kamerowym eliminującym martwe strefy i ułatwiającym manewrowanie przy niskich prędkościach, zapewniając kierowcy pojazdu pełną widoczność 360° na jednym monitorze.
 • System kamer monitoringu pomaga w wyeliminowaniu martwych stref i zapobieganiu wypadkom. Kamery eliminują martwe strefy z tyłu, z boku i z przodu, a także umożliwiają podgląd wewnątrz pojazdu. Służą też do nadzorowania pracy pojazdu. Obrazy z kilku kamer można oglądać na jednym monitorze w kabinie kierowcy, np. do sprawdzenia głębokości ustawienia nagarniacza.
 • Radar do wykrywania przeszkód informuje kierowcę o odległości między maszyną a przeszkodami ruchomymi lub nieruchomymi, emitując w kabinie sygnały dźwiękowe i wizualne o różnej intensywności. Radar Backsense® działa skutecznie w trudnych warunkach i przy ograniczonej widoczności. Zakres działania tego indywidualnie programowalnego systemu wynosi do 30 m długości i 10 m szerokości.
 • Sygnalizatory cofania i ostrzegawcze to ważne urządzenie emitujące dźwiękowe sygnały ostrzegające pieszych i pracowników przed manewrującym pojazdem. Dzięki umożliwiającemu natychmiastową lokalizację dźwiękowi kierunkowemu bbs-tek® jest dzisiaj na rynku najbardziej niezawodnym, a jednocześnie najcichszym urządzeniem. Wśród dostępnych opcji mamy inteligentne urządzenia ostrzegawcze, dostosowujące głośność do poziomu hałasu otoczenia oraz urządzenia mówiące. Brigade posiada patent na urządzenia bbs-tek®.
 • Ultradźwiękowy wykrywacz przeszkód System 2, 3 lub 4 czujników informuje kierowcę o odległości między pojazdem a przeszkodami ruchomymi lub nieruchomymi. Zwiększa bezpieczeństwo podczas manewrowania przy małych prędkościach czy cofaniu, a także eliminuje martwe strafy z prawej strony i z przodu pojazdu, sygnalizując obecność pieszych i rowerzystów, którzy mogą być niewidoczni.
 • Mobilny rejestrator cyfrowy Jednoczesny zapis z maks. 8 kamer zamontowanych na pojeździe może w razie wypadku stanowić niepodważalny dowód. Na zabezpieczonym kluczem dysku twardym można przechowywać do 1164 godzin zapisu, łatwo dostępnych za pośrednictwem PC lub przesyłanych przez sieć 3G lub specjalną sieć WiFi.

Opisywany produkt

Backeye®360

Backeye®360 jest inteligentnym systemem monitoringu kamerowego ułatwiającym kierowcy manewrowanie przy niskiej prędkości, zapewniając mu pełną widoczność dookoła pojazdu w czasie rzeczywistym. Korzyści z tego urządzenia wychodzą poza ograniczanie ryzyka kolizji z osobami lub przedmiotami. Pełna widoczność otoczenia pomaga kierowcy podczas manewrowania przy niskiej prędkości, minimalizując ryzyko uszkodzeń – kierowca dużego pojazdu może teraz zobaczyć i ominąć przeszkody znajdujące się na ziemi.

 • Eliminuje martwe strefy, zwiększając bezpieczeństwo
 • Pełna widoczność otoczenia na jednym monitorze
 • Ogranicza zagrożenie zderzenia z osobami i przedmiotami