Polityka prywatności

Brigade Electronics Group Plc (BEG) bardzo poważnie traktuje Państwa prywatność. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat tego, kim jesteśmy oraz jak i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników. Wyjaśnia ona również prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz sposób kontaktowania się z nami lub organami nadzorczymi w przypadku skarg.

Gromadzimy, wykorzystujemy i jesteśmy odpowiedzialni za pewne dane osobowe dotyczące użytkownika. Kiedy to robimy, podlegamy Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych w Wielkiej Brytanii (UK GDPR). Podlegamy również Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych UE (EU GDPR) w odniesieniu do towarów i usług, które oferujemy osobom, których dane dotyczą, oraz naszych szerszych działań w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

BEG działa obecnie w Wielkiej Brytanii, EOG, Kanadzie i USA.

Brigade Electronics Group Plc i Brigade Electronics (UK) Ltd są zarejestrowane w UK Information Commissioner’s Office jako administratorzy danych. Nasze numery rejestracyjne to: Brigade Electronics (UK) Ltd – Z320162X, Brigade Electronics Group Plc – ZA353868.

Nasz inspektor ochrony danych

Sonel Martin
[email protected]
+44 (0)1322 420412

Nasza siedziba

Brigade Electronics Group Plc
Brigade House, The Mills
Station Road, South Darenth
DA4 9BD. United Kingdom

Dane kontaktowe do innych placówek Brigade

Brigade Electronics (UK) LtdBrigade Elektronik GmbHBrigade Elettronica srl
Brigade House, The MillsHavelstrabe 21Corso Trapani, 16
Station Road, South Darenth24539 Neumunster10139 Torino
DA4 9BD. United KingdomGermanyItaly
+44 (0)1322 420300+49 (0)4321 555 360+39 011-0142105
[email protected][email protected][email protected]
space
Brigade Electronics BVBrigade Electronics FRANCE SASBrigade Electronics Inc
Ambachtstraat 8Siege social 92 avenue215 E Pearl St.
7587 BW de LutteRobert BuronPortland, IN 47371
The Netherlands53000 Laval FranceUSA
+ 31 541 53 18 01+ 02 99 03 60 34+1 (260) 766-4343
[email protected][email protected][email protected]
space
Brigade Electronics (Canada) LimitedBrigade Electronics (Polska) sp. z o.o.
2390 Industrial Stul. Olszewskiego 6
Burlington, ON L7P 1A525-663 Kielce
CanadaPoland
+1 (604) 245 1752+48 887 480 950
[email protected][email protected]

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Większość danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Ciebie.

Możemy zbierać dane, które nam przekazujesz, gdy rozmawiamy z Tobą przez telefon lub prowadzimy rozmowy twarzą w twarz, komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, wypełniasz formularz na naszej stronie internetowej lub wysyłasz post do mediów społecznościowych.

Gromadzimy Twój adres IP i używamy plików cookie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, proszę kliknij tutaj

Zbieramy adres IP i używamy plików cookie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Możemy również zbierać informacje za pośrednictwem naszych systemów informatycznych; np.

 • Nasze kamery bezpieczeństwa rejestrują obrazy na parkingach i w niektórych obszarach biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej telewizji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, proszę kliknij tutaj
 • Nasze systemy wejścia do biura i dzienniki recepcyjne rejestrują dane o Tobie, gdy odwiedzasz nasze biura. Więcej informacji można znaleźć w części “Odwiedzanie lub wchodzenie na teren naszych biur w Wielkiej Brytanii” poniżej.
 • Poprzez monitorowanie i zarządzanie naszymi systemami technicznymi, takimi jak nasze sieci komputerowe i połączenia, systemy komunikacji i poczty elektronicznej.

Nasze produkty i usługi obejmują systemy monitorowania kamer samochodowych. Podczas testowania tych produktów możemy przechwytywać obrazy wideo, które mogą stanowić dane osobowe.

Nasze produkty i usługi obejmują systemy monitorowania kamer samochodowych.

Przechowujemy dane osobowe w naszych systemach komputerowych oraz jako dokumenty fizyczne.

Czy wykorzystujemy dane osobowe z innych źródeł?

Możemy również zbierać informacje:

 • z publicznie dostępnych źródeł, np. rejestrów firm lub profesjonalnych baz danych online, takich jak LinkedIn;
 • bezpośrednio od osób trzecich, np.:
 1. dostawcy usług sprawdzania pod kątem sankcji;
 2. agencje kredytowe;
 3. agencje ratingowe;
 4. agencje marketingowe i telemarketingowe;

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W odniesieniu do dostawców i klientów (przeszłych, obecnych i potencjalnych) oraz ich pracowników, gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • Nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres e-mail/adres pocztowy, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu, dane bankowe;
 • Informacje rozliczeniowe, informacje o transakcjach i płatnościach;
 • Informacje umożliwiające nam przeprowadzenie kontroli kredytowej lub innej kontroli finansowej;
 • Informacje o sposobie korzystania z naszych systemów informatycznych, komunikacyjnych i innych (jeśli dotyczy)

Możemy również zbierać Twoje odpowiedzi na ankiety, konkursy i promocje.

Zbieramy tylko te informacje, które są potrzebne i nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne.

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu odpowiedni powód, np.

 • gdy użytkownik wyraził zgodę;
 • aby spełnić nasze zobowiązania prawne i regulacyjne;
 • dla wykonania umowy z Tobą lub do podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; lub
 • dla naszych uzasadnionych interesów lub osób trzecich.

Prawnie uzasadniony interes to sytuacja, w której mamy biznesowy lub handlowy powód do wykorzystania informacji o użytkowniku, o ile nie jest on nadrzędny w stosunku do praw i interesów użytkownika. W przypadku powoływania się na uzasadnione interesy przeprowadzimy ocenę, aby zrównoważyć nasze interesy z Państwa interesami.

Poniżej wyjaśniamy, do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe i dlaczego:

Dostarczanie produktów i/lub usług na rzecz użytkownika
Wykonywanie naszych zobowiązań lub korzystanie z naszych praw wynikających z umowy z Państwem
Zapobieganie i wykrywanie przestępstw lub oszustw przeciwko Tobie, nam lub w siedzibie naszej firmy
Kontrola pod kątem finansowych i innych sankcji lub embarga
analizy statystyczne pomagające nam w zarządzaniu naszą działalnością, np. w odniesieniu do naszych wyników finansowych, bazy klientów i dostawców, asortymentu produktów lub innych wskaźników efektywności
Monitorowanie ruchu na stronie i statusu powtarzających się odwiedzających

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych kategorii specjalnej, upewnimy się również, że zezwalają nam na to przepisy o ochronie danych osobowych, np.

 • posiadamy wyraźną zgodę użytkownika;
 • przetwarzanie jest w interesie publicznym lub w interesie zdrowia publicznego; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Marketing

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci aktualizacji (pocztą elektroniczną, SMS-em, telefonicznie lub listownie) na temat naszych produktów i/lub usług, w tym ekskluzywnych ofert, promocji lub nowych produktów i/lub usług.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci aktualizacji (pocztą elektroniczną, SMS-em, telefonicznie lub listownie) na temat naszych produktów i/lub usług, w tym ekskluzywnych ofert, promocji lub nowych produktów i/lub usług.

Mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych (patrz powyżej “Jak i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe”). Oznacza to, że zazwyczaj nie potrzebujemy Twojej zgody na wysyłanie Ci informacji marketingowych. Jeśli jednak zgoda jest potrzebna, poprosimy o nią oddzielnie i wyraźnie.

Mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie poprzez:

 • rezygnację na: kliknij tutaj
 • korzystając z linku ‘unsubscribe’ w wiadomościach e-mail.

Możemy poprosić Cię o potwierdzenie lub aktualizację Twoich preferencji marketingowych, jeśli poprosisz nas o dostarczenie kolejnych produktów i/lub usług w przyszłości lub jeśli nastąpią zmiany w prawie, przepisach lub strukturze naszej działalności.

Zawsze będziemy traktować Twoje dane osobowe z najwyższym szacunkiem i nigdy nie sprzedamy ich innym organizacjom spoza grupy BEG w celach marketingowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Rutynowo udostępniamy dane osobowe:

 • spółki w ramach grupy BEG;
 • podmiotom trzecim, z których korzystamy, aby pomóc w dostarczaniu naszych produktów i/lub usług do Ciebie, np. dostawcom usług płatniczych, magazynom i firmom dostawczym;inne strony trzecie, z których korzystamy, aby pomóc nam prowadzić naszą działalność, np. agencje marketingowe, firmy zajmujące się badaniami rynku lub hosty stron internetowych;
 • agencje kredytowe;
 • naszych ubezpieczycieli i brokerów;
 • nasz bank;
 • nasze biuro pomocy i wsparcia IT oraz inne podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w celu dostarczenia, utrzymania i zabezpieczenia naszych systemów informatycznych, CRM i telefonicznych;
 • naszych profesjonalnych doradców i konsultantów;
 • naszych dystrybutorów, agentów i partnerów biznesowych;

Zezwalamy naszym dostawcom usług i innym stronom trzecim na przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że podejmują oni odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych. Nakładamy również zobowiązania umowne na usługodawców, aby zapewnić, że mogą oni wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami, nie udostępniać ich innym organizacjom, przechowywać je w bezpieczny sposób oraz przechowywać i niszczyć zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy również potrzebować:

 • udostępniać dane osobowe audytorom zewnętrznym, np. w związku z akredytacją ISO i audytem naszych ksiąg rachunkowych;
 • ujawnienie i wymiana informacji z organami ścigania, policją i organami regulacyjnymi w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
 • udostępnianie niektórych danych osobowych innym stronom, takim jak potencjalni nabywcy części lub całości naszej działalności lub podczas restrukturyzacji – zazwyczaj informacje będą anonimowe, ale nie zawsze może to być możliwe, jednak odbiorca informacji będzie zobowiązany do zachowania poufności.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, komu i dlaczego udostępniamy nasze dane, skontaktuj się z nami (patrz ‘Jak się z nami skontaktować‘ poniżej).

Linki do innych stron internetowych: Należy pamiętać, że nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są częścią BEG, a zatem BEG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dane, które są następnie przekazywane innym organizacjom. Jeśli klikniesz na link na naszej stronie internetowej, który przeniesie Cię na inną stronę, Twoje dane będą podlegać polityce prywatności tej strony.

Wchodzenie lub odwiedzanie naszych biur w Wielkiej Brytanii

W naszych trzech biurach w Wielkiej Brytanii (“Witryny”) używamy aplikacji do logowania cyfrowego, dostarczonej przez zewnętrznego dostawcę. Aplikacja ta będzie przechwytywać dane osobowe osób odwiedzających Witryny (“Użytkownicy”).

Użytkownicy podają swoje dane ręcznie za pomocą urządzeń do logowania znajdujących się przy wejściach do Witryn lub mogą pobrać aplikację “Signin App” na swoje urządzenia mobilne, aby umożliwić automatyczne logowanie i wylogowanie.

Dane osobowe przechwycone przez aplikację cyfrowego logowania mogą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, zawód, dane pracodawcy i adres e-mail, a także datę i godzinę zalogowania i wylogowania Użytkownika ze Stron.

Wierzymy, że zbieranie i przetwarzanie takich danych osobowych jest konieczne:

 • aby spełnić nasze prawne zobowiązania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do Użytkowników, gdy są oni obecni na Stronach;
 • dla uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym:
 • bezpieczeństwo i kontrola dostępu w odniesieniu do Stron zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • do pomocy w postępowaniach prawnych, które mogą wynikać z dostępu do Witryn, w tym w postępowaniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, postępowaniach cywilnych i postępowaniach przed sądem pracy.

Dane zebrane przez aplikację cyfrowego logowania są przechowywane w Wielkiej Brytanii i zachowywane przez 6 miesięcy.

Gdzie przechowywane są Twoje dane osobowe

Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych biurach oraz biurach spółek z naszej grupy, agencji stron trzecich, dostawców usług, przedstawicieli i agentów, jak opisano powyżej (patrz powyżej: “Komu udostępniamy dane osobowe“).

Niektóre z tych stron trzecich mogą mieć siedzibę poza Wielką Brytanią/EOG. Więcej informacji, w tym o tym, jak zabezpieczamy dane osobowe w takich przypadkach, można znaleźć poniżej: ‘Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Wielką Brytanię i EOG‘.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.

Przypisujemy okres przechowywania do wszystkich danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, w oparciu o potrzeby biznesowe lub wymogi prawne/regulacyjne, zgodnie z naszą polityką przechowywania dokumentów. Dla różnych typów danych osobowych obowiązują różne okresy przechowywania.

Gdy nie będzie już konieczności przechowywania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy.

Przekazywanie danych osobowych poza Wielką Brytanię i EOG

Niekiedy konieczne jest udostępnienie przez nas Państwa danych osobowych poza Wielką Brytanię/EOG, np.

 • z naszymi biurami lub innymi firmami w ramach naszej grupy zlokalizowanymi poza Wielką Brytanią/EOG;
 • z Twoimi i naszymi dostawcami usług zlokalizowanymi poza Wielką Brytanią/EOG
 • jeśli masz siedzibę poza Wielką Brytanią/EOG;

Na mocy prawa o ochronie danych osobowych możemy przekazać Twoje dane osobowe do kraju lub organizacji międzynarodowej poza Wielką Brytanią/EOG tylko wtedy, gdy:

 • rząd brytyjski lub, w przypadku zastosowania GDPR UE, Komisja Europejska zdecydowały, że dany kraj lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (tzw. “decyzja o adekwatności”);
 • istnieją odpowiednie gwarancje, wraz z egzekwowalnymi prawami i skutecznymi środkami ochrony prawnej dla osób, których dane dotyczą; lub
 • na mocy prawa o ochronie danych ma zastosowanie szczególny wyjątek

Wyjaśniono je poniżej.

Decyzja o odpowiedniości

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do niektórych krajów na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Należą do nich:

 • wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia (łącznie określane jako “EOG”);
 • Gibraltar; oraz
 • Andora, Argentyna, Kanada, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria i Urugwaj.

Lista krajów, które korzystają z decyzji adekwatności będzie się zmieniać od czasu do czasu. Zawsze będziemy dążyć do oparcia się na decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, jeżeli taka istnieje.

Inne kraje lub organizacje międzynarodowe, do których prawdopodobnie będziemy przekazywać dane osobowe, nie są objęte decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Nie musi to oznaczać, że zapewniają one słabą ochronę danych osobowych, ale musimy rozważyć alternatywne powody przekazania danych osobowych, takie jak zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń lub powołanie się na wyjątek, jak wyjaśniono poniżej.

Przekazywanie z odpowiednimi zabezpieczeniami

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, możemy przekazać Państwa dane osobowe do innego kraju lub organizacji międzynarodowej, jeśli jesteśmy przekonani, że przekazanie jest zgodne z prawem o ochronie danych, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia, a osoby, których dane dotyczą, mają dostęp do egzekwowalnych praw i skutecznych środków prawnych.

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, możemy przekazać Państwa dane osobowe do innego kraju lub organizacji międzynarodowej, jeśli jesteśmy przekonani, że przekazanie jest zgodne z prawem o ochronie danych, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia oraz że osoby, których dane dotyczą, mają dostęp do egzekwowalnych praw i skutecznych środków prawnych.

Zabezpieczenia te będą zazwyczaj obejmować stosowanie zatwierdzonych prawnie standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych.

Przekazywanie danych na mocy wyjątku

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednich zabezpieczeń, możemy przekazać dane osobowe do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku gdy zastosowanie ma wyjątek na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, np.

 • udzielili Państwo wyraźnej zgody na proponowane przekazanie danych po otrzymaniu informacji o możliwych zagrożeniach;
 • przekazanie danych jest konieczne do wykonania umowy między nami lub do podjęcia środków przedumownych na Twoje żądanie;
 • przeniesienie jest konieczne dla umowy w Twoim interesie, między nami a inną osobą; lub
 • przekazanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Możemy również przekazywać informacje w celu realizacji naszych istotnych uzasadnionych interesów, o ile interesy te nie są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. Takie przekazywanie danych podlega określonym warunkom i jeśli będziemy chcieli przekazać Państwa dane osobowe na tej podstawie, przekażemy stosowne informacje.

Dalsze informacje

Jeśli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje na temat danych przekazywanych poza Wielką Brytanię/EOG, prosimy o kontakt z nami LUB z naszym inspektorem ochrony danych (patrz ‘Jak się z nami skontaktować‘ poniżej).

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Posiadamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, ich bezprawnemu wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do osób, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby uzyskać do nich dostęp. Osoby przetwarzające informacje o użytkowniku robią to wyłącznie w sposób autoryzowany i są zobowiązane do zachowania poufności. Stale testujemy nasze systemy i posiadamy certyfikat ISO 27001, co oznacza, że przestrzegamy najwyższych standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Posiadamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Nasza poczta elektroniczna jest szyfrowana, a nasze środki bezpieczeństwa cybernetycznego obejmują monitorowanie naszych systemów oraz łatanie lub usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania. Nasze laptopy i stacje robocze są zaszyfrowane.

Wszystkie obszary naszego systemu CRM są chronione hasłem, a dostęp stron trzecich jest ściśle kontrolowany i ograniczony do odpowiednich obszarów systemu. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych konta, możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dodatkowych form tożsamości.

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia z zakresu ochrony danych.

Wszystkie dokumenty papierowe są przechowywane w bezpieczny sposób.

Jakie prawa Ci przysługują?

Mają Państwo następujące prawa, z których mogą Państwo korzystać bezpłatnie:

Dostęp
Rektyfikacja
Usuwanie danych (znane również jako prawo do bycia zapomnianym)
Ograniczenie przetwarzania danych
Możliwość przenoszenia danych
Do sprzeciwu
Nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji indywidualnych

W celu uzyskania dalszych informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, prosimy o kontakt z nami (patrz ‘Jak się z nami skontaktować’ poniżej) lub zapoznanie się z wytycznymi brytyjskiego Biura Komisarza ds.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy:

– wypełnić formularz wniosku o udostępnienie danych – dostępny na stronie kliknij tutaj; lub
– wysłać do nas e-mail, zadzwonić lub napisać – patrz poniżej: ‘Jak się z nami skontaktować‘; oraz
– podać informacje wystarczające do zidentyfikowania siebie oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tożsamości, których możemy od Ciebie w uzasadniony sposób zażądać;
– poinformuj nas, z jakiego prawa chcesz skorzystać i do jakich informacji odnosi się Twoje żądanie.

Jak często dokonujemy przeglądu naszej Informacji o prywatności?

Nasze Powiadomienie o prywatności będzie regularnie poddawane przeglądowi, a aktualizacje będą udostępniane na naszej stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek znaczące zmiany w sposobie przetwarzania danych, powiadomimy Cię o tym wcześniej na piśmie, abyś mógł zapoznać się z nimi, zaakceptować je lub odrzucić.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została ostatnio zweryfikowana w dniu: Wrzesień 2021.

Jak złożyć skargę

Jeśli uważasz, że zebraliśmy lub przetworzyliśmy Twoje dane osobowe w sposób nieuczciwy lub niewłaściwy, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli zbadać i rozwiązać ten problem.

Proszę skontaktować się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych (patrz poniżej ‘Jak się z nami skontaktować‘). Mamy nadzieję, że będziemy w stanie rozwiązać wszelkie problemy, jakie mogą Państwo mieć.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do brytyjskiego komisarza ds. informacji lub odpowiedniego europejskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Z Komisarzem ds. Informacji można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/make-a-complaint lub telefonicznie: 0303 123 1113. Można również skontaktować się z Komisarzem ds. Informacji pod adresem Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

Jak się z nami skontaktować

Osoby fizyczne w Wielkiej Brytanii

Możesz skontaktować się z nami i/lub naszym inspektorem ochrony danych pocztą, e-mailem lub telefonicznie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub informacji, które przechowujemy na Twój temat, aby skorzystać z prawa wynikającego z przepisów o ochronie danych lub złożyć skargę.

Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Our contact details:Our Data Protection Officer’s contact details:
Brigade Electronics Group PlcDPO
Brigade House, The MillsBrigade House, The Mills
Station Road, South DarenthStation Road, South Darenth
DA4 9BD. United KingdomDA4 9BD. United Kingdom
+44 (0)1322 420300+44 (0)1322 420300
[email protected][email protected]

Osoby fizyczne w EOG

Osoby fizyczne w obrębie EOG mogą skontaktować się z nami bezpośrednio (patrz wyżej) lub skontaktować się z odpowiednią firmą należącą do naszej grupy (patrz “Dane kontaktowe innych biur Brygady” powyżej).