Privacybeleid

Brigade Electronics Group Plc (BEG) neemt uw privacy zeer serieus. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over wie wij zijn en hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen. Ook wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons of de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen in het geval u een klacht heeft.

Wij verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonsgegevens over u. Wanneer wij dit doen, zijn wij onderworpen aan de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (UK GDPR). We zijn ook onderworpen aan de EU General Data Protection Regulation (EU GDPR) met betrekking tot goederen en diensten die we aanbieden aan betrokkenen en onze bredere activiteiten in de Europese Economische Ruimte (EER).

BEG is momenteel actief in het Verenigd Koninkrijk, de EER, Canada en de Verenigde Staten.

Brigade Electronics Group Plc en Brigade Electronics (UK) Ltd zijn geregistreerd bij het Britse Information Commissioner’s Office als verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens. Onze registratienummers zijn: Brigade Electronics (UK) Ltd – Z320162X, Brigade Electronics Group Plc – ZA353868.

Our Data Protection Officer

Sonel Martin
[email protected]
+44 (0)1322 420412

Our head office

Brigade Electronics Group Plc
Brigade House, The Mills
Station Road, South Darenth
DA4 9BD. United Kingdom

Contact details for other Brigade Offices

Brigade Electronics (UK) LtdBrigade Elektronik GmbHBrigade Elettronica srl
Brigade House, The MillsHavelstrabe 21Corso Trapani, 16
Station Road, South Darenth24539 Neumunster10139 Torino
DA4 9BD. United KingdomGermanyItaly
+44 (0)1322 420300+49 (0)4321 555 360+39 011-0142105
[email protected][email protected][email protected]
space
Brigade Electronics BVBrigade Electronics FRANCE SASBrigade Electronics Inc
Ambachtstraat 8Siege social 92 avenue215 E Pearl St.
7587 BW de LutteRobert BuronPortland, IN 47371
The Netherlands53000 Laval FranceUSA
+ 31 541 53 18 01+ 02 99 03 60 34+1 (260) 766-4343
[email protected][email protected][email protected]
space
Brigade Electronics (Canada) LimitedBrigade Electronics (Polska) sp. z o.o.
2390 Industrial Stul. Olszewskiego 6
Burlington, ON L7P 1A525-663 Kielce
CanadaPoland
+1 (604) 245 1752+48 887 480 950
[email protected][email protected]

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen de meeste persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Wij kunnen gegevens verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer wij telefonisch met u spreken of face to face gesprekken voeren, met ons communiceren via e-mail of post, een formulier invullen op onze website of een social media post insturen.

Wij verzamelen uw IP-adres en gebruiken cookies wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, klik hier

Wij kunnen ook informatie verzamelen via onze IT-systemen, bijv.:

 • Onze beveiligingscamera’s nemen beelden op in de parkeergarages en sommige bedrijfsruimten. Voor meer informatie over ons CCTV-beleid in het Verenigd Koninkrijk, klik hier
 • Onze systemen voor kantooringang en receptie registreren gegevens over u wanneer u onze kantoren bezoekt. Zie voor meer informatie “Bezoeken aan of betreden van onze kantoorpanden in het Verenigd Koninkrijk” hieronder.
 • Door monitoring en beheer van onze technische systemen, zoals onze computernetwerken en -verbindingen, communicatie- en e-mailsystemen.

Onze producten en diensten omvatten cameramonitorsystemen voor voertuigen. Bij het testen van deze producten kunnen wij videobeelden vastleggen die persoonsgegevens kunnen bevatten.

Wij slaan persoonsgegevens op in onze computersystemen en als fysieke documenten.

Gebruiken wij persoonsgegevens uit andere bronnen?

Wij kunnen ook informatie verzamelen:

 • uit openbaar toegankelijke bronnen, bijvoorbeeld bedrijfsregisters of professionele online databases zoals LinkedIn;
 • rechtstreeks van een derde partij, bijvoorbeeld:
 1. aanbieders van beveiligingsonderzoeken;
 2. kredietinformatiebureaus;
 3. marketing- en telemarketingbureaus;
 4. customer due diligence providers.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Met betrekking tot leveranciers en klanten (vroegere, huidige en toekomstige) en hun werknemers, kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen het volgende omvatten:

 • Naam, bedrijfsnaam, functie, e-mail/postadres, telefoonnummer, kentekenbewijs, bankgegevens;
 • Factuurgegevens, transactie- en betalingsgegevens;
 • Informatie om ons in staat te stellen krediet- of andere financiële controles uit te voeren;
 • Informatie over hoe u onze IT-, communicatie- en andere systemen gebruikt (indien van toepassing).

Wij kunnen ook uw reacties op enquêtes, wedstrijden en promoties verzamelen.

Wij verzamelen alleen de informatie die nodig is en we bewaren deze niet langer dan nodig.

Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Volgens de wet op de gegevensbescherming mogen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken als wij daar een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld:

 • waarvoor u toestemming hebt gegeven;
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • voor de uitvoering van een contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voor het aangaan van een contract; of
 • voor onze legitieme belangen of die van een derde partij.

Van een legitiem belang is sprake wanneer wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang dit niet zwaarder weegt dan uw eigen rechten en belangen. Wij zullen een beoordeling uitvoeren wanneer wij ons beroepen op legitieme belangen, om onze belangen af te wegen tegen uw eigen belangen.

Hieronder leggen we uit waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en waarom:

producten en/of diensten aan u te leveren
Het nakomen van onze verplichtingen of het uitoefenen van onze rechten uit hoofde van ons contract met u.
het voorkomen en opsporen van misdaad of fraude tegen u of ons of op onze bedrijfsterreinen
Conducting checks to identify our customers and verify their identity
Screening op financiële en andere sancties of embargo's
Monitoring van websiteverkeer en herhaalde bezoekersstatus

Wanneer wij persoonsgegevens van een speciale categorie verwerken, zullen wij er ook voor zorgen dat wij dit mogen doen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijv:

 • we hebben uw uitdrukkelijke toestemming;
 • de verwerking is in het algemeen belang of in het belang van de volksgezondheid; of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims.

Marketing

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u updates te sturen (per e-mail, sms, telefoon of post) over onze producten en/of diensten, inclusief exclusieve aanbiedingen, promoties of nieuwe producten en/of diensten.

Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (zie hierboven ‘Hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken’). Dit betekent dat wij gewoonlijk uw toestemming niet nodig hebben om u marketinginformatie te sturen. Wanneer toestemming echter wel nodig is, zullen wij u hier apart en duidelijk om vragen.

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door:

 • uit te schrijven bij: Klik hier
 • de link ‘afmelden’ in e-mails te gebruiken.

Wij kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken als u ons vraagt om in de toekomst meer producten en/of diensten te leveren, of als er wijzigingen zijn in de wet- of regelgeving of in de structuur van ons bedrijf.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd met het grootste respect behandelen en nooit voor marketingdoeleinden verkopen aan andere organisaties buiten de BEG-groep.

Wie we uw persoonlijke gegevens delen

Wij delen routinematig persoonsgegevens met:

 • bedrijven binnen de BEG-groep;
 • derde partijen die wij gebruiken om onze producten en/of diensten aan u te leveren, zoals betalingsdienstaanbieders, magazijnen en bezorgbedrijven;
 • andere derde partijen die wij gebruiken om ons bedrijf te runnen, bijvoorbeeld marketingbureaus, marktonderzoekbureaus of website hosts;
 • kredietinformatiebureaus;
 • onze verzekeraars en makelaars;
 • onze bank;
 • onze IT-helpdesk en ondersteuningsleverancier en andere externe gegevensverwerkers voor de levering, het onderhoud en de beveiliging van onze IT-, CRM- en telefoonsystemen;
 • onze professionele adviseurs en consultants;
 • onze distributeurs, agenten en zakenpartners;

Wij staan onze dienstverleners en andere derden alleen toe om met uw persoonsgegevens om te gaan als wij ervan overtuigd zijn dat zij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen dienstverleners ook contractuele verplichtingen op om ervoor te zorgen dat zij uw persoonlijke gegevens alleen volgens de instructies kunnen gebruiken, niet met andere organisaties kunnen delen, deze veilig bewaren en volgens onze instructies bewaren en vernietigen.

Het kan ook nodig zijn dat wij:

 • persoonlijke gegevens delen met externe controleurs, bijvoorbeeld in verband met ISO-accreditatie en de controle van onze rekeningen;
 • informatie bekendmaken en uitwisselen met wetshandhavingsinstanties, politie en regelgevende instanties om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • het delen van bepaalde persoonsgegevens met andere partijen, zoals potentiële kopers van (een deel van) ons bedrijf of tijdens een herstructurering – gewoonlijk zal de informatie worden geanonimiseerd, maar dit is niet altijd mogelijk, maar de ontvanger van de informatie zal gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

Wilt u meer informatie over met wie wij onze gegevens delen en waarom, neem dan contact met ons op (zie ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen‘ hieronder).

Links naar andere websites: Let op, onze websites kunnen links bevatten naar andere websites die geen onderdeel zijn van BEG en BEG is dus niet verantwoordelijk voor gegevens die vervolgens aan andere organisaties worden verstrekt. Als u op een link op onze website klikt die u naar een andere site brengt, dan vallen uw gegevens onder het privacybeleid van die site.

Binnengaan in of bezoeken van onze kantoorgebouwen in het VK

Wij gebruiken een digitale aanmeldingsapplicatie, geleverd door een externe leverancier, in onze drie kantoorpanden in het Verenigd Koninkrijk (“Sites”). De applicatie legt persoonsgegevens vast van bezoekers aan de Sites (“Gebruikers”).

Gebruikers kunnen hun gegevens handmatig invoeren via de aanmeldingsapparaten die bij de ingangen van de Sites zijn geplaatst of kunnen ervoor kiezen de “Signin App” op hun mobiele apparaten te downloaden om automatisch aan- en afmelden mogelijk te maken.

De persoonsgegevens die door de digitale aanmeldingsapplicatie worden vastgelegd, kunnen onder meer bestaan uit de naam, het beroep, de werkgeversgegevens en het e-mailadres van een gebruiker, alsmede de datum en het tijdstip waarop een gebruiker zich op de Sites heeft aan- en afgemeld.

Wij zijn van mening dat het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens noodzakelijk is:

 1. om te voldoen aan onze wettelijke gezondheids- en veiligheidsverplichtingen ten aanzien van gebruikers terwijl zij op de Sites aanwezig zijn;
 2. voor legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, met inbegrip van:
 • beveiliging en toegangscontrole met betrekking tot de Sites in overeenstemming met ons beheersysteem voor informatiebeveiliging;
 • bijstand bij juridische procedures die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de Sites, waaronder procedures op het gebied van gezondheid en veiligheid, civiele procedures en procedures voor arbeidsrechtbanken.

Gegevens die worden verzameld door de digitale aanmeldingsapplicatie worden opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk en worden 6 maanden bewaard.

Waar uw persoonlijke gegevens worden bewaard

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, externe bureaus, dienstverleners, vertegenwoordigers en agenten zoals hierboven beschreven (zie hierboven: ‘Wie we uw persoonsgegevens delen met‘).

Sommige van deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten het VK/EER. Voor meer informatie, onder meer over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen wanneer dit gebeurt, zie hieronder: Overdracht van uw persoonsgegevens buiten het VK en de EER‘.

Hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wij kennen een bewaartermijn toe aan alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken op basis van zakelijke noodzaak of wettelijke/reglementaire vereiste in overeenstemming met ons documentbewaringsbeleid. Voor verschillende soorten persoonsgegevens gelden verschillende bewaartermijnen.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten het VK en de EER

Het is soms noodzakelijk voor ons om uw persoonlijke gegevens te delen buiten het VK/EER, bijv.:

 • met onze kantoren of andere bedrijven binnen onze groep die buiten het VK/EER zijn gevestigd;
 • met uw en onze dienstverleners die buiten het VK/EER zijn gevestigd;
 • als u buiten het VK/EER gevestigd bent;

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan een land of internationale organisatie buiten het VK/EER waar:

 • de regering van het VK of, wanneer de EU GDPR van toepassing is, de Europese Commissie heeft besloten dat het land of de internationale organisatie een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgt (bekend als een “besluit betreffende het passend karakter”);
 • er passende waarborgen zijn, samen met afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen voor betrokkenen; of
 • er een specifieke uitzondering geldt krachtens de gegevensbeschermingswetgeving

Deze worden hieronder toegelicht.

Beslissing over gepastheid

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde landen, op basis van een adequaatheidsbesluit. Deze omvatten:

 • alle landen van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (gezamenlijk bekend als de “EER”);
 • Gibraltar; en
 • Andorra, Argentinië, Canada, Faeröer, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay.

De lijst van landen die in aanmerking komen voor adequaatheidsbesluiten zal van tijd tot tijd veranderen. Wij zullen altijd trachten te vertrouwen op een adequaatheidsbesluit, indien dat bestaat.

Andere landen of internationale organisaties waaraan wij waarschijnlijk persoonsgegevens zullen doorgeven, komen niet in aanmerking voor een adequaatheidsbesluit. Dit betekent niet noodzakelijk dat zij persoonsgegevens slecht beschermen, maar wij moeten alternatieve gronden voor de doorgifte van de persoonsgegevens onderzoeken, zoals passende waarborgen of een beroep op een uitzondering, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Doorgifte met passende waarborgen

Wanneer er geen besluit is genomen over de gepastheid, mogen wij uw persoonsgegevens doorgeven naar een ander land of een internationale organisatie als wij ervan overtuigd zijn dat de doorgifte voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, er passende waarborgen zijn, en er afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn voor de betrokkenen.

De waarborgen omvatten gewoonlijk het gebruik van wettelijk goedgekeurde standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming.

Overdrachten onder een uitzondering

In afwezigheid van een besluit waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard of passende waarborgen, kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of een internationale organisatie wanneer krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving een uitzondering geldt, bijvoorbeeld:

 • u hebt uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde doorgifte na te zijn geïnformeerd over de mogelijke risico’s;
 • de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • de doorgifte is noodzakelijk voor een contract in uw belang, tussen ons en een andere persoon; of
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

Wij kunnen ook informatie doorgeven met het oog op onze dwingende legitieme belangen, zolang deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Voor dergelijke doorgiften gelden specifieke voorwaarden en wij zullen relevante informatie verstrekken indien en wanneer wij uw persoonsgegevens op deze grond willen doorgeven.

Verdere informatie

Wilt u meer informatie over gegevens die buiten het VK/EER worden doorgegeven, neem dan contact met ons op OF met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie ‘Hoe neemt u contact met ons op‘ hieronder).

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, of onrechtmatig worden gebruikt of geopend. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot diegenen die een reële zakelijke reden hebben om toegang te hebben tot deze gegevens. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Wij testen onze systemen voortdurend en zijn ISO 27001-gecertificeerd, wat betekent dat wij de hoogste industrienormen voor informatiebeveiliging volgen.

Wij hebben ook procedures om in te grijpen bij een vermoeden van inbreuk op de gegevensbeveiliging. Wij zullen u en alle toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Ons e-mailverkeer is versleuteld en onze cyberbeveiligingsmaatregelen omvatten het monitoren van onze systemen en het patchen of verwijderen van virussen en kwaadaardige software. Onze laptops en werkstations zijn gecodeerd.

Alle onderdelen van ons CRM-systeem zijn beveiligd met een wachtwoord en de toegang van derden wordt strikt gecontroleerd en beperkt tot de relevante onderdelen van het systeem. Om ongeoorloofde toegang tot uw accountgegevens te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende vormen van identiteit te verstrekken.

Al ons personeel krijgt regelmatig training in gegevensbescherming.

Alle papieren documenten worden veilig opgeslagen.

Welke rechten heeft u?

U hebt de volgende rechten, die u gratis kunt uitoefenen:

Toegang
Rectificatie
Schrapping (ook bekend als het recht om te worden vergeten)
Beperking van de verwerking
Gegevensoverdraagbaarheid
Om bezwaar te maken
Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Voor meer informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarin zij van toepassing zijn, kunt u contact met ons opnemen (zie ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’ hieronder) of de richtsnoeren van het Britse Information Commissioner’s Office (ICO) over de rechten van personen raadplegen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u:

– vul een formulier in voor een verzoek om informatie – beschikbaar op Klik hier; of
– e-mail, bel of schrijf ons – zie hieronder: ‘Hoe neemt u contact met ons op‘; en
– geef voldoende informatie om uzelf te identificeren en eventuele aanvullende identiteitsinformatie die wij redelijkerwijs van u kunnen vragen;
– laat ons weten welk recht u wilt uitoefenen en de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

Hoe vaak herzien wij onze Privacykennisgeving?

Onze Privacykennisgeving zal regelmatig worden herzien en updates zullen op onze website worden gepubliceerd. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw gegevens verwerken, zullen wij u daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen, zodat u de wijzigingen kunt bekijken, accepteren of afwijzen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op: September 2021.

Hoe een klacht in te dienen

Als u vindt dat wij uw persoonlijke gegevens op oneerlijke of ongepaste wijze hebben verzameld of verwerkt, laat het ons dan weten, zodat wij de kwestie kunnen onderzoeken en oplossen.

Neem contact met ons op als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw informatie (zie hieronder ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen‘). Wij hopen dat wij uw eventuele problemen kunnen oplossen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Britse Information Commissioner of een relevante Europese toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de Information Commissioner via https://ico.org.uk/make-a-complaint of telefoon: 0303 123 1113. U kunt ook contact opnemen met de Information Commissioner op Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

 

How to contact us

Individuals in the UK

You can contact us and/or our Data Protection Officer by post, email or telephone if you have any questions about this privacy policy or the information we hold about you, to exercise a right under data protection law or to make a complaint.

Our contact details are shown below:

 

Our contact details:Our Data Protection Officer’s contact details:
Brigade Electronics Group PlcDPO
Brigade House, The MillsBrigade House, The Mills
Station Road, South DarenthStation Road, South Darenth
DA4 9BD. United KingdomDA4 9BD. United Kingdom
+44 (0)1322 420300+44 (0)1322 420300
[email protected][email protected]

Individuals in the EEA

Individuals within the EEA can contact us direct (see above) or contact our relevant group company (see “Contact details for other Brigade Offices” above).