Chris Hanson-Abbott heeft Brigade Electronics in 1976 opgericht. Hij kreeg het idee voor het bedrijf toen hij op een straat in Tokio een vreemd gepiep hoorde aan de achterkant van een kleine vrachtwagen.

Toendertijd had niemand buiten Japan zich nog bezig gehouden met veiligheid bij achteruitrijdende voortuigen, maar in het Verenigd Koninkrijk was onlangs de Health & Safety at Work Act van kracht geworden en aangezien voertuigen betrokken waren bij een groot aantal dodelijk ongevallen, vond Chris dat het hoog tijd was voor verandering.

Met hulp van de SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders, ofwel de Vereniging van fabrikanten van en dealers in motorvoertuigen) introduceerde Brigade zijn eerste achteruitrij-alarm op de beurs voor commerciële voertuigen in Londen in 1976. De reacties waren verdeeld. De pers was nieuwsgierig, maar de voertuigfabrikanten en de eigenaren van wagenparken waren minder gecharmeerd, en de beurs werd afgesloten zonder dat er één alarmsysteem was verkocht. Tot overmaat van ramp leidde de publiciteit ertoe dat het Ministerie van Vervoer meedeelde dat achteruitrij-alarmen in strijd waren met de voorschriften voor bouw en gebruik – en dus onwettig waren.