Voorzieningen voor indirect zicht

Ieder jaar komen honderden mensen, meestal kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders om het leven of raken ernstig gewond bij aanrijdingen waarbij vrachtwagens zijn betrokken. Deze ongelukken zijn hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat bestuurders andere weggebruikers niet kunnen zien in dode hoeken in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig.

Er zijn daarom Europese Richtlijnen geïntroduceerd waarin beschreven staat dat vrachtwagens van meer dan 3,5 ton voorzien moeten zijn van een apparaat dat verkeer wat niet direct zichtbaar is, toch waarneemt. Het kan hierbij om conventionele spiegels gaan, maar ook om camera-/ monitorsystemen of andere voorzieningen die de bestuurder informatie over het indirecte gezichtsveld te presenteren.

Voor vrachtwagens zijn er vier verplichte klassen spiegels voor indirecte gezichtsvelden: Klasse II (hoofdspiegel voor zicht op zijkant), Klasse IV (breedhoekspiegel voor zicht op zijkant), Klasse V (trottoirspiegels – gebied van de dode hoek meteen naast en onder het portier aan passagierszijde) en Klasse VI (voorzijde – dode hoek onmiddellijk voor het voertuig – optioneel bij vrachtwagens van minder dan 7,5 ton), plus optionele spiegels voor Klasse I (interieur) en Klasse V (trottoirspiegels aan de bestuurderszijde).

R46

Reglement nr. 46 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) (R46) betreft voorzieningen voor indirect zicht en de installatie daarvan door toepassing van een testprocedure voor voorzieningen om vast te stellen of alle verplichte en optionele spiegels voor vrachtwagens de bestuurder zicht bieden op een specifiek minimumgebied. Alleen camera-/ monitorsystemen met goedkeuring volgens dit Reglement nr. 46 kunnen worden geïnstalleerd in plaats van een verplichte spiegel.