Wetgevingen

General Safety Regulation

De General Safety Regulation (GSR) heeft betrekking op EU-wetgeving 2019/2144 die op 27 november 2019 is aangenomen en sinds 2022 van kracht is.

Meer informatie

Progressive Safe System (PSS)

In oktober 2024 ondergaat de DVS een belangrijke wijziging waarvan alle transporteurs op de hoogte moeten zijn.

Meer informatie