Mededeling auteursrecht

We weten dat we goed zijn, maar dat betekent niet dat u ons gewoon na kunt apen.

Op al het materiaal op deze website rust het auteursrecht van Brigade Electronics Group Plc of het is gereproduceerd met toestemming van andere auteursrechthouders Het auteursrecht rust op het ontwerp van de pagina’s, de woorden op de pagina, de beelden en de structuur van de pagina’s. Alle rechten zijn voorbehouden. Er mag geen materiaal worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgezonden of anderszins worden gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brigade Electronics Group Plc.

De inhoud van deze website wordt regelmatig gearchiveerd en er wordt juridische actie ondernomen tegen diegenen die ons auteursrecht schenden. Het is bij wet verboden materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, inclusief maar niet beperkt tot pogingen om uw eigen positie op ranglijsten te verbeteren.

Koppelingen naar andere websites zijn te goeder trouw door Brigade Electronics Group Plc opgenomen en dienen alleen ter informatie. Brigade Electronics Group Plc wijst elke verantwoordelijkheid voor de materialen op websites die aan deze site zijn gekoppeld van de hand.