You’re safer with us

Progressive Safe System (PSS)

The Progressive Safe System (DVS2)

In Oktober 2024 ondergaat de DVS belangrijke wijzigingen waarvan alle transporteurs op de hoogte moeten zijn. Een van de belangrijkste veranderingen is de minimale sterrenscore die wordt verhoogd van één naar drie sterren. Deze aanpassing betekent een grotere nadruk op veiligheid, met name voor voertuigen die niet voldoen aan de sterrenclassificatie. Om een vergunning te krijgen moeten deze voertuigen nu worden uitgerust met extra veiligheidssystemen.

De overgang van vergunning naar Progressive Safe System (PSS)

Voorheen werd de vergunning voor extra veiligheidssystemen een “veilige vergunning” genoemd. Vanaf oktober 2024 zal het echter bekend staan als het “PSS”. Deze overgang maakt deel uit van een bredere inspanning om de veiligheidsnormen te verbeteren. Het PSS introduceert de nieuwste technologische ontwikkelingen, wat betekent dat sommige transporteurs hun bestaande apparatuur mogelijk moeten vervangen door nieuwe, geavanceerdere technologie.

Explore Brigade’s DVS Solutions

Understanding the Direct Vision Standard(DVS)

Gain a deeper understanding of the Direct Vision Standard (DVS) and how it impacts road safety through our informative video. This feature provides a comprehensive look at how our advanced safety solutions help comply with these new regulations, ensuring your fleet meets the necessary safety standards.

Progressive Safe System (DVS2)

Geavanceerde technologie voor naleving van DVS

De PSS vereist een significante verandering in technologie. In tegenstelling tot de vorige veiligeheidsvergunning, waarvoor obstakeldetectiesystemen aan de zijkant nodig waren, vereist de PSS technologie die botsingen kan voorspellen op basis van het traject van het voertuig en de kwetsbare weggebruiker (VRU). Deze voorspelling is cruciaal om te bepalen of een confrontatie tussen wagen en VRU dreigt. Bovendien bevat het systeem een specifieke alarmstrategie die ontworpen is om de bestuurder te waarschuwen voor de ernst van de situatie.

Het Progressive Safe System bevat nieuwe toevoegingen:

1. Actieve zijsensorsystemen die kunnen:

2. Frontdetectiesysteem of Moving Off Information System (MOIS) dat vereist:

Onderscheid maken tussen bewegende en stilstaande objecten.

Botsingen voorspellen "op basis van de trajecten van het voertuig en de kwetsbare weggebruiker (VRU) om te berekenen of een botsing dreigt.

Zorg voor een gespecificeerde alarmstrategie om te waarschuwen voor de ernst van de situatie.

Twee alarmen; één wanneer de bestuurder een voertuig met beperkte mobiliteit detecteert terwijl hij zich klaarmaakt om weg te rijden en één wanneer het voertuig een voertuig met beperkte mobiliteit detecteert terwijl het aan zijn voorwaartse manoeuvre is begonnen.

Wanneer het voertuig stilstaat, moet het systeem een signaal afgeven om de bestuurder te informeren over alle voertuigregistratie-eenheden die zich in de kritieke dode hoek voor het voertuig bevinden of die op het punt staan dit te doen.

De botswaarschuwing moet een combinatie zijn van ten minste twee modi: een optisch signaal, een akoestisch signaal of een geluidssignaal.

UNECE-reglement 151 en 159 vs. DVS-vereisten begrijpen

Het is belangrijk om het onderscheid duidelijk te maken tussen UNECE-reglement 151 en 159 en de DVS-vereisten. Deze reglementen hebben verschillende detectiegebieden.

Met betrekking tot Zijdetectie:

 • Reglement 151 staat een specifieke opening toe, terwijl DVS detectie tot aan de zijkant van het voertuig voorschrijft.
Hetzelfde geldt voor detectie aan de voorkant:
 • Reglement 159 staat een opening toe, maar DVS vereist detectie tot aan de neus van het voertuig.
De General Safety Regulations (GSR) verwijzen naar homologatie van het hele voertuig in plaats van individuele onderdelen. Daarom hoeft een product dat voldoet aan Reglement 151 en 159 niet noodzakelijkerwijs te voldoen aan de DVS-vereisten in de aftermarket-fase.

DVS en R151 Vergelijking

DVS en R159 vergelijking

DVS-apparatuurcertificering en conformiteit

De PSS beschrijft specifieke testprocedures en legt de verantwoordelijkheid bij fabrikanten van DVS-apparatuur om te bevestigen dat hun producten voldoen aan de vereisten door middel van een ‘verklaring sensorfunctionaliteit’. Fabrikanten moeten ook details geven over hoe hun producten integreren met andere systemen zonder de kritische veiligheidsaspecten of de prestaties van het voertuig in gevaar te brengen. Producten met een E-mark certificering voldoen aan deze eisen.

Bewijs dat nodig is om te voldoen aan de PSS

Transporteurs moeten documentatie uploaden met fotografisch bewijs van naleving. Deze documentatie is cruciaal voor controle en handhaving. Eventuele problemen met niet-naleving die later worden vastgesteld, kunnen gemakkelijk worden herleid naar de gebruikte fabrikant. Het is essentieel voor installateurs om te bevestigen dat de sensoren die op het voertuig gemonteerd zijn, actief zijn en geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de technische PSS-specificatie. Deze aanpak bevordert zowel de product- als de installatiekwaliteit.

Foto 1

Moet de voor- en zijkant van de vrachtwagen tonen met de nummerplaat aan de voorkant.

Foto 2

Moet de achterkant en zijkant van het voertuig laten zien, inclusief de achterste nummerplaat.

Verklaring sensorfunctionaliteit

De PSS beschrijft specifieke testprocedures en het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant van DVS-apparatuur om te bevestigen dat producten voldoen aan de vereisten door middel van een 'verklaring sensorfunctionaliteit'. Dit moet details bevatten over hoe de producten gekoppeld zijn aan andere systemen en de bevestiging dat ze geen nadelige invloed hebben op kritieke veiligheidsaspecten of prestaties van het voertuig. Als een product een E-mark heeft, voldoet het aan deze vereisten.

Het document moet door de operator worden geüpload. Als er op een later tijdstip problemen met niet-conformiteit worden vastgesteld, kan dit eenvoudig worden vastgesteld aan de hand van de gebruikte fabrikant. Monteurs moeten ook bevestigen dat de sensoren in het voertuig actief zijn en conform de technische PSS-specificatie zijn gemonteerd.

Brigade Service Partners zijn professionele auto-technici die zijn opgeleid en goedgekeurd om Brigade-apparatuur te monteren.

Brigade DVS 2 Safe System Kits

De producten van Brigade zijn onafhankelijk getest om te bevestigen dat ze aan de eisen voldoen. Om je te helpen bij het aanvragen van je vergunning, hebben we de volgende DVS-conforme kits samengesteld.

Please select to view ‘Right-hand Drive’ or ‘Left-hand Drive’ using the tabs above.

Full Progressive Safe System (DVS 2) Kit

Model Nr. PSS-010
Onderdeel Nr. 7687

For both RHD rigid and articulated vehicles

  Inhoud
  • VBV-770HM: 7″ in-cab monitor with 3 camera inputs
  • VBV-3100C: Side cameras fitted to the nearside of the vehicle
  • RP-001: Radar Predict AI-sensorsysteem
  • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
   FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System
  • SS-BC-08: Side-turn warning alarms for cyclists /pedestrians.
  • A3 DVS Sticker
   Other products included:
   • VBV-H405: 5 metre, Select range HD cable
   • TS-001ECU: Turn indicator trigger
   • TCO-47-01: Latched auto-reset alarm cut out (dash mount)
   • LS-60-A: Low speed trigger module
   DVS 2020 Upgrade naar PSS 2024

   Model Nr. BSIS-MOIS-010
   Onderdeel Nr. 7687

   Voor klanten die momenteel al voldoen aan DVS fase 1 (veiligheids vergunning), maar willen upgraden naar het PSS (Progressive Safe System)

   Inhoud
   • RP-001: Radar Predict AI-sensorsysteem
   • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
    FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System
    GSR Upgrade

    Model Nr. GSR-010
    Onderdeel Nr. 7686

    Voor klanten met OEM-fabrieksmatige R151- en R159-oplossingen

    Inhoud
    • SS-BC-08: Zijwaartse waarschuwing voor fietsers/voetgangers.
    • A3 DVS Sticker

     Full Progressive Safe System (DVS 2) Kit

     Kit Model No: PSS-010
     Kit Part No. 7687

     For both LHD rigid and articulated vehicles

      Inhoud

      • VBV-770HM: 7″ in-cab monitor with 3 camera inputs
      • VBV-3100C: Side cameras fitted to the nearside of the vehicle
      • RP-010: Radar Predict AI-sensorsysteem
      • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
       FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System
      • bbs-82/12-24V: Turning warning for cyclists/pedestrians.
      • A3 DVS Sticker
      Other products included:
      • VBV-H405: 5 metre, Select range HD cable
      • TS-001ECU: Turn indicator trigger
      • TCO-47-01: Latched auto-reset alarm cut out (dash mount)
      • LS-60-A: Low speed trigger module
      DVS 2020 Upgrade naar PSS 2024

      Kit Model No: BSIS-MOIS-010
      Kit Part No. 7685

      Voor klanten die momenteel al voldoen aan DVS fase 1 (veiligheids vergunning), maar willen upgraden naar het PSS (Progressive Safe System)

      Inhoud
      • RP-010: Radar Predict AI-sensorsysteem
      • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
       FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System
      • A3 DVS Sticker
      GSR Upgrade

      Kit Model No: GSR-010
      Kit Part No. 7686

      Voor klanten met OEM-fabrieksmatige R151- en R159-oplossingen

      Inhoud
      • bbs-82/12-24V: Zijwaartse waarschuwing voor fietsers/voetgangers.
      • A3 DVS Sticker

      Full Progressive Safe System (DVS 2) Kit

      For Articulated and Rigid Trucks

      Inhoud
      • VBV-770HM: 7″ in-cab monitor with 3 camera inputs
      • VBV-3100C: Side cameras fitted to the nearside of the vehicle
      • RP-001: Radar Predict AI-sensorsysteem
      • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
       FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System
      • SS-BC-08: Side-turn warning alarms for cyclists /pedestrians.
      • A3 DVS Sticker
      Inhoud
      • VBV-770HM: 7″ in-cab monitor with 3 camera inputs
      • VBV-3100C: Side cameras fitted to the nearside of the vehicle
      • RP-001: Radar Predict AI-sensorsysteem
      • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
       FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System
      • BBS-82: Turning warning for cyclists/pedestrians.
      • A3 DVS Sticker

      DVS 2020 Upgrade naar PSS 2024

      Voor klanten die momenteel al voldoen aan DVS fase 1 (veiligheids vergunning), maar willen upgraden naar het PSS (Progressive Safe System)

      Inhoud
      • RP-001: Radar Predict AI-sensorsysteem
      • FR-001DVS: DVS Front Radar Sensor System or;
       FR-30LDVS: DVS Offset Front Radar Sensor System

      GSR Upgrade

      Voor klanten met OEM-fabrieksmatige R151- en R159-oplossingen

      Inhoud
      • SS-BC-08: Side-turn warning for cyclists/pedestrians.
      • A3 DVS Sticker
      Inhoud
      • bbs-82/12-24V: Turning warning for cyclists/pedestrians.
      • A3 DVS Sticker

      GSR and DVS

      Whitepaper

      Waar in Londen is de DVS uitvoerbaar?

      Onze DVS-kaart hieronder geeft een overzicht van het gebied in Londen waar de DVS-regeling momenteel van kracht is en waar vergunningen verplicht zijn. Vergeet niet dat dit geldt voor alle voertuigen die meer dan 12 ton wegen, of ze nu uit het Verenigd Koninkrijk komen of vanuit het buitenland naar Londen reizen.

      Contact Brigade

      Wilt u contact opnemen met Brigade Electronics? Volg dan de onderstaande link.

      Vind uw Dichtstbijzijnde Dealer

      Wij hebben een wereldwijd netwerk van meer dan 500 door Brigade erkende distributeurs en installateurs.