Sidescan®Predict

Waarom Sidescan®Predict?

Vrachtwagens vormen een onevenredig risico voor zowel voetgangers als fietsers en de kans op een dodelijke aanrijding door een groot voertuig is veel groter dan bij een auto. Veel aanrijdingen tussen fietsers en vrachtwagens zijn te wijten aan het feit  dat de bestuurder slechts beperkt direct zicht heeft (het vermogen om te zien wat er zich buiten zijn cabine afspeelt zonder indirecte middelen zoals spiegels of camera’s).

Met behulp van detectiesystemen zijn zowel bestuurders als kwetsbare weggebruikers zich bewust van de nabijheid van de ander, maar de huidige systemen waarschuwen de besturen alleen voor de aanwezigheid van een object, zelfs als er geen gevaar van een aanrijding is. Dit kan resulteren in valse alarmen, waardoor de bestuurder gewend raakt aan de waarschuwing en het risico bestaat dat het detectiesysteem daardoor minder effectief is.

Elk jaar komen in Europa bij aanrijdingen met vrachtwagens ongeveer 4 000 mensen om het leven, waarvan 1 000 fietsers en voetgangers.

Neem contact met ons op

Sidescan®Predict kenmerken

Wat is Sidescan®Predict?

Sidescan ®Predict van Brigade behoort tot de nieuwste generatie van detectie sensorsystemen voor de zijkant, die zijn ontworpen om botsingen te voorkomen tussen voertuigen, objecten en kwetsbare weggebruikers.

Er wordt gebruik gemaakt van ultrasone technologie; een intelligent systeem dat voorspelt dat een botsing waarschijnlijk is. Door gegevens zoals snelheid, richting en versnelling van zowel het voertuig als het gedetecteerde object te analyseren en onderscheid te maken tussen stilstaande en bewegende objecten, beoordeelt het algoritme van de Sidescan ®Predict het risico en berekent het de kans op een botsing.

Sidescan®Predict waarschuwt de bestuurder onmiddellijk voor een risico, door middel van een systeem met visuele en hoorbare waarschuwingen in de cabine dat uit een aantal stappen bestaat, op basis van de urgentie van de situatie. Zo wordt het aantal hoorbare waarschuwingen tot een minimum beperkt en het aantal valse alarmen teruggedrongen.

Contact

Voordelen van Sidescan®Predict

Sidescan®Predict – Berekening van het risico

Sidescan®Predict is een uniek systeem dat is ontworpen en ontwikkeld door Brigade, van concept tot compleet product. Het is technisch gezien een van de meest geavanceerde producten in ons assortiment.

Het is bedoeld voor bakwagens en bestaat uit zes ultrasone sensoren die aan de zijkant van het voertuig zijn aangebracht ter vergroting van de veiligheid bij het nemen van bochten of het manoeuvreren op lage snelheid. Sidescan®Predict detecteert objecten in de dode hoek aan de niet-bestuurderszijde, waar fi etsers of andere kwetsbare weggebruikers zich anders onopgemerkt zouden kunnen bevinden. Iedere sensor heeft een maximaal detectiebereik van 2,5 meter.

Sidescan®Predict verzamelt constant obeject-detectiegegevens zoals de afstand van een object, fi etser of andere kwetsbare weggebruiker tot het voertuig, ongeacht of dit of deze nu stilstaat of beweegt, met aanvullende informatie zoals de snelheid, richting, versnelling alsmede de snelheid en de hoek waarmee het voertuig van richting verandert. De gegevens worden gebruikt door een algoritme voor de berekening van het risico op een botsing en dat resulteert in een visuele waarschuwing voor de bestuurder, een hoorbare waarschuwing of allebei, afhankelijk van de ernst van de situatie gevolgen.

Sensor en bevestigingsmiddelen (alle varianten geleverd per sensor)
Visuele en audio weergave in de cabine
Sidescan®Predict Algoritme ECU

Sidescan®Predict – Meldingen voor de bestuurder

Beschrijving van detectie en waarschuwing Voorbeeld van een scenario (maar niet hiertoe beperkt) Weergave waarschuwing
in cabine

1

Er is een statisch object gedetecteerd

Er is een statisch object/voertuig/statische kwetsbare weggebruiker gedetecteerd maar deze bevindt zich niet zich in de baan van het voertuig. Geen gevaar op een botsing.

Geen waarschuwing voor bestuurder

2

Er is een bewegend object gedetecteerd

Er is een bewegend object/voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker gedetecteerd maar deze bevindt zich niet zich in de baan van het voertuig. Minimaal gevaar op een botsing.

Een visuele waarschuwing in geel. Geen hoorbare waarschuwing.

3

Er is een bewegend object gedetecteerd in de nabijheid
van het voertuig

Er is een bewegend voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker gedetecteerd zeer dicht bij het voertuig, maar niet in de baan ervan. Minimaal gevaar op botsing maar de bestuurder wordt opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid.

Een knipperende visuele waarschuwing in geel. Geen hoorbare waarschuwing.

4

Gevaar op botsing

Er is een bewegend voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker of een statisch object gedetecteerd in de baan van het voertuig dat van richting verandert of aangeeft van richting te gaan veranderen. De bestuurder wordt hierop geattendeerd aangezien er een botsing mogelijk is.

Een knipperende visuele waarschuwing in geel. Een hoorbare waarschuwing met hoge frequentie.

5

Botsing voorspeld

Er is een bewegend voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker of een statisch object gedetecteerd in de directe baan van het voertuig dat van richting verandert. De bestuurder wordt gewaarschuwd dat hij of zij onmiddellijk actie moet ondernemen, aangezien een botsing mogelijk is.

Een knipperende visuele waarschuwing in rood. Een hoorbare waarschuwing met hoge frequentie.

Heeft u meer informatie nodig?