Sidescan® Predict

Waarom Sidescan® Predict voor ongelukken preventie?

Vrachtwagens vormen een onevenredig risico voor zowel voetgangers als fietsers en de kans op een dodelijke aanrijding door een groot voertuig is veel groter dan bij een auto. Veel aanrijdingen tussen fietsers en vrachtwagens zijn te wijten aan het feit  dat de bestuurder slechts beperkt direct zicht heeft (het vermogen om te zien wat er zich buiten zijn cabine afspeelt zonder indirecte middelen zoals spiegels of camera’s).

Met detectiesystemen zijn zowel bestuurders als kwetsbare weggebruikers zich bewust van de nabijheid van anderen. De huidige systemen waarschuwen bestuurders alleen voor de aanwezigheid van een object, zelfs wanneer er geen gevaar voor een botsing bestaat. Dit kan leiden tot vals alarm. Hierdoor raken bestuurders gewend aan mogelijk valse waarschuwingen en dreigt het detectiesysteem minder effectief te worden. Bij gebruik van een zijdelings gemonteerde voertuigsensor zoals Sidescan® Predict worden bestuurders visueel en hoorbaar gewaarschuwd wanneer een aanrijding waarschijnlijk is.

Elk jaar komen in Europa bij aanrijdingen met vrachtwagens ongeveer 4 000 mensen om het leven, waarvan 1 000 fietsers en voetgangers.

Sidescan® Predict Sensors

Wat is Sidescan® Predict?

Sidescan® Predict van Brigade behoort tot de nieuwste generatie van zijdelings gemonteerde voertuigsensor, die zijn ontworpen voor preventie van ongelukken tussen voertuigen, objecten en kwetsbare weggebruikers.

Er wordt gebruik gemaakt van ultrasone technologie; een intelligent systeem dat voorspelt dat een botsing waarschijnlijk is. Door gegevens zoals snelheid, richting en versnelling van zowel het voertuig als het gedetecteerde object te analyseren en onderscheid te maken tussen stilstaande en bewegende objecten, beoordeelt het algoritme van de Sidescan® Predict het risico en berekent het de kans op een botsing.

Sidescan® Predict waarschuwt de bestuurder onmiddellijk voor een risico, door middel van een systeem met visuele en hoorbare waarschuwingen in de cabine dat uit een aantal stappen bestaat, op basis van de urgentie van de situatie. Zo wordt het aantal hoorbare waarschuwingen tot een minimum beperkt en het aantal valse alarmen teruggedrongen. Resulterend in een succesvolle preventie van botsingen.

Sidescan® Predict

Berekening van het risico

Sidescan® Predict is uniek op de markt en werd van concept tot productie door Brigade ontworpen en ontwikkeld. Het is een van de technisch meest gesofisticeerde producten in onze portefeuille.

Het systeem is ontworpen voor voertuigen met een stijve carrosserie en bestaat uit zes ultrasone sensoren die langs de zijkant van het voertuig worden gemonteerd om de veiligheid te verhogen bij het draaien of manoeuvreren bij lage snelheid. Sidescan® Predict detecteert objecten in de dode hoek aan de zijkant, waar fietsers of andere gemotoriseerde tweewielers anders onopgemerkt kunnen blijven. Elke sensor heeft een maximale detectieradius van 2,5 meter.

Sidescan® Predict verzamelt voortdurend objectdetectiegegevens zoals de afstand van een object, fietser of andere bestuurder van een voertuig, zowel rijdend als stilstaand, plus aanvullende informatie zoals de snelheid, richting, versnelling en draaisnelheid. De gegevens voeden een algoritme om het risico op een aanrijding te berekenen, dat aan de bestuurder wordt gegeven in de vorm van een visuele waarschuwing, een hoorbare waarschuwing of beide, afhankelijk van de ernst van de berekening.

Sidescan® Predict Sensors and Fixings6155 Sidescan® Predict DisplaySidescan Predict Algorithm Ultrasonics ECU

Sidescan® Predict Algorithm Ultrasonics ECUS

Sidescan® Predict Display

Sidescan® Predict Sensor and Fixings

Sidescan® Predict – Meldingen voor de bestuurder

Beschrijving van detectie en waarschuwingVoorbeeld van een scenario (maar niet hiertoe beperkt) Weergave waarschuwing
in cabine

1

Er is een statisch object gedetecteerd

Er is een statisch object/voertuig/statische kwetsbare weggebruiker gedetecteerd maar deze bevindt zich niet zich in de baan van het voertuig. Geen gevaar op een botsing.

Geen waarschuwing voor bestuurder

2

Er is een bewegend object gedetecteerd

Er is een bewegend object/voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker gedetecteerd maar deze bevindt zich niet zich in de baan van het voertuig. Minimaal gevaar op een botsing.

Een visuele waarschuwing in geel. Geen hoorbare waarschuwing.

3

Er is een bewegend object gedetecteerd in de nabijheid
van het voertuig

Er is een bewegend voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker gedetecteerd zeer dicht bij het voertuig, maar niet in de baan ervan. Minimaal gevaar op botsing maar de bestuurder wordt opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid.

Een knipperende visuele waarschuwing in geel. Geen hoorbare waarschuwing.

4

Gevaar op botsing

Er is een bewegend voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker of een statisch object gedetecteerd in de baan van het voertuig dat van richting verandert of aangeeft van richting te gaan veranderen. De bestuurder wordt hierop geattendeerd aangezien er een botsing mogelijk is.

Een knipperende visuele waarschuwing in geel. Een hoorbare waarschuwing met hoge frequentie.

5

Botsing voorspeld

Er is een bewegend voertuig/bewegende kwetsbare weggebruiker of een statisch object gedetecteerd in de directe baan van het voertuig dat van richting verandert. De bestuurder wordt gewaarschuwd dat hij of zij onmiddellijk actie moet ondernemen, aangezien een botsing mogelijk is.

Een knipperende visuele waarschuwing in rood. Een hoorbare waarschuwing met hoge frequentie.

Een vraag stellen