RFID-tagdetectiesysteem ZoneSafe®

Waarom RFID-detectie?

Het is een zware maar noodzakelijke taak om werkers op bouwterreinen en dergelijke veilig te houden. De mobiele machines die vaak onder barre omstandigheden worden ingezet kunnen reëel gevaar opleveren voor de werklieden als Arbo-regels en wettelijke voorschriften aan de laars worden gelapt.

Voertuigen en mobiele machines werken vaak in de nabije omgeving van personeel en andere machines op de locatie. Veiligheid is van fundamenteel belang, maar het zicht van de bestuurder is vaak beperkt vanwege de vorm, afmetingen, belading van het voertuig en ook de positie van de bestuurder. Daardoor kunnen dode hoeken ontstaan en neemt de kans op aanrijdingen en botsingen toe. Dat wordt vaak gecompliceerd door een moeilijke werkomgeving, denk bijvoorbeeld aan het terrein, lawaai, weersomstandigheden of gebrekkig licht. Personeel kan bovendien gehoorbescherming dragen en dat beperkt hun vermogen om te horen dat er machines naderen, met alle gevaren van dien.

70% van de ongelukken vindt plaats bij het starten van de machine en bij verplaatsingen bij lage snelheid en is toe te schrijven aan slecht zicht.

button

ZoneSafe® Tag Tester

    Technische ondersteuning