RFID-tagdetectiesysteem ZoneSafe®

Waarom RFID-detectie?

Het is een zware maar noodzakelijke taak om werkers op bouwterreinen en dergelijke veilig te houden. De mobiele machines die vaak onder barre omstandigheden worden ingezet kunnen reëel gevaar opleveren voor de werklieden als Arbo-regels en wettelijke voorschriften aan de laars worden gelapt.

Voertuigen en mobiele machines werken vaak in de nabije omgeving van personeel en andere machines op de locatie. Veiligheid is van fundamenteel belang, maar het zicht van de bestuurder is vaak beperkt vanwege de vorm, afmetingen, belading van het voertuig en ook de positie van de bestuurder. Daardoor kunnen dode hoeken ontstaan en neemt de kans op aanrijdingen en botsingen toe. Dat wordt vaak gecompliceerd door een moeilijke werkomgeving, denk bijvoorbeeld aan het terrein, lawaai, weersomstandigheden of gebrekkig licht. Personeel kan bovendien gehoorbescherming dragen en dat beperkt hun vermogen om te horen dat er machines naderen, met alle gevaren van dien.

70% van de ongelukken vindt plaats bij het starten van de machine en bij verplaatsingen bij lage snelheid en is toe te schrijven aan slecht zicht.

Wilt u meer weten?

ZoneSafe® Voordelen

ZoneSafe®

Wat is RFID-detectie?

ZoneSafe® maakt gebruik van RFID (radiofrequentie-identificatie)-technologie voor het creëren van detectiezones rondom voertuigen en mobiele machines.

Op het voertuig aangebrachte antennes detecteren RFID-tags die kunnen worden gedragen door werklieden, op objecten of eigendommen kunnen worden geplaatst of verspreid over gebieden met beperkte toegang kunnen worden geplaatst. Wanneer een voertuig een Zonesafe-tag nadert, ontvangt de bestuurder van het voertuig automatisch een hoorbare en zichtbare waarschuwing, zodat hij of zij indien nodig actie kan ondernemen. Tegelijkertijd waarschuwt een trillende tag ook een gedetecteerde arbeider voor een naderend voertuig dat is uitgerust met Zonesafe.

Het systeem kan worden aangesloten voor het triggeren van barrières en deuren etcetera voor beperkte of gecontroleerde toegang voor arbeiders en voertuigen.

Toepassingen

Wij erkennen dat iedere werkomgeving uniek is. Daarom is ZoneSafe ontwikkeld met flexibiliteit voor ogen. ZoneSafe kan worden gebruikt voor verscheidene doeleinden, worden aangepast aan specifieke vereisten en ontwikkeld voor gebruik in iedere industriële werkomgeving waar bescherming van personeel in de buurt van voertuigen, machines of bedrijfsmiddelen noodzakelijk is.

ZoneSafe® Kenmerken

Wilt u meer weten?

Het System

ZoneSafe®

Regeleenheid

De regeleenheid van ZoneSafe wordt in de cabine geïnstalleerd of aangebracht met behulp van de optionele bevestigingsplaat, zodat deze duidelijk zichtbaar is voor de bestuurder.

Een VibraTag-bestuurderstag wordt in de regeleenheid aangebracht voordat het voertuig wordt gestart, zo wordt het systeem geactiveerd. Hoorbare en zichtbare waarschuwingen geven verschillende alarmstatussen aan, inclusief een alarm in twee fasen voor de detectie van een of meer tags, systeemfouten of het feit dat er geen bestuurderstag is geplaatst. Met een onderdrukkingsknop kan een detectiewaarschuwing worden onderdrukt nadat waarneming van een tag is bevestigd.

De regeleenheid biedt de algehele functionaliteit van het systeem en fungeert als de bestuurdersinterface. De eenheid beschikt over een intern geheugen voor de opslag van 4000 gedetecteerde incidenten en een wifi-interface voor externe bewaking en downloads. Relais kunnen worden gebruikt voor het toevoegen van externe klankgevers of bakens/zwaailichten.

ZoneSafe®

Voertuig Antenne

Met een antenne van ZoneSafe creëert u een detectiezone rondom een voertuig. Er kunnen twee of meer antennes worden geïnstalleerd en serieel worden gekoppeld aan een regeleenheid. De detectiezone voor iedere antenne kan worden geprogrammeerd voor een afstand van 3-10 meter.

Er is een optionele bevestigingsbeugel verkrijgbaar.

Antenne Gemaskeerde Zone

De antenne van de gemaskeerde zone, die wordt aangebracht op muren of andere permanente constructies, zorgt ervoor dat alle tags binnen een zekere straal niet detecteerbaar zijn. Instelbare maskeringszone van minimaal 3 tot maximaal 10 m. Tags worden gedetecteerd zoals gebruikelijk zodra ze zich buiten het gemaskeerde gebied bevinden.

Het apparaat wordt gevoed met een meegeleverde externe voedingsbron van 24 Volt wisselspanning.

ZoneSafe®

VibraTags

RFID-tags van ZoneSafe kunnen worden gebruikt voor het detecteren van mensen, de bescherming van bedrijfsmiddelen en voor het instellen van uitsluitingszones. Iedere tag is uniek en kan worden geïdentificeerd en worden gekoppeld aan individuen. Bestuurders-tags hebben dezelfde functionaliteit als voetgangers-tags en zijn ook compatibel met de regeleenheid.

Gedragen door personeel, geven vibratags korte trilpulsen wanneer ze worden gedetecteerd. De robuuste tag is hermetisch afgesloten en de batterij met hoge capaciteit aan binnen twee uur draadloos worden opgeladen en kan tot drie maanden meegaan tussen de oplaadbeurten.

 

ZoneSafe®

AssetTags

AssetTags passen in veiligheidspylonen waarmee uitsluitingszones kunnen worden gemaakt. De stevig uitgevoerde tags zijn schok- en weerbestendig.

De vervangbare batterijen gaan bij normaal gebruik maximaal drie jaar mee. Asset Tags passen in veiligheidspylonen met een diameter van de halsopening van 39 – 44 mm.

ZoneSafe®

Tag Testapparaat

De ZoneSafe Tag Tester wordt gebruikt om de batterijstatus van een tag te controleren. Het apparaat kan worden geprogrammeerd om tags te lezen op een afstand van 0,1 tot 4 meter, en geeft een groen licht bij voldoende lading, of een rood licht bij tags die moeten worden opgeladen.

De ZoneSafe Tag Tester kan worden geïntegreerd met toegangscontrole-systemen voor beperkte of gecontroleerde toegang via deuren en poorten, zodat alleen geautoriseerde, opgeladen tags toegang hebben tot een werkgebied.

Het apparaat wordt gevoed met een meegeleverde externe voedingsbron van 24 Volt wisselspanning.

Desktop-reader

De Desktop Reader wordt gebruikt voor het controleren van de batterijstatus van tags en  kan worden gevoed  door iedere computer via USB.

ZoneSafe®

Smart Gateway

De Smart Gateway wordt aangebracht op muren of andere permanente constructies en detecteert de nadering van voertuigen die zijn voorzien van ZoneSafe-systemen. Het detectiebereik is instelbaar van minimaal 3 m tot maximaal 9 m.

Er zijn 2 geïntegreerde relais die kunnen worden gebruikt voor het triggeren van alarmen, of het omhoog laten gaan van rolluiken of verwijderen van barrières etc., zodat alleen voertuigen met bevoegde tags toegang krijgen tot een werkgebied.

Het apparaat wordt gevoed met een meegeleverde externe voedingsbron van 24 Volt wisselspanning.

Wilt u meer weten?