Universiteit van Birmingham kiest voor QVS

Als u het terrein van de universiteit van Birmingham oprijdt, ziet u hoeveel moeite is gedaan om een duurzame en milieuvriendelijke campus te realiseren.  Zorg voor het milieu heeft altijd centraal gestaan in hun aandacht en het groene initiatief werkt duidelijk; de Universiteit van Birmingham wekt zelf 75% van de benodigde energie op en heeft de doelstelling om de uitstoot van CO2 met 20% terug te dringen al vier jaar voor de streefdatum bereikt.

Het beperken van de uitstoot van CO2 is deels te danken aan de overschakeling op elektrisch aangedreven voertuigen, waarmee in 2007 een begin werd gemaakt toen zij als eerste universiteit in het Verenigd Koninkrijk overgingen op elektrisch. 40% van het wagenpark is nu elektrisch aangedreven en dit percentage groeit ieder jaar naarmate zij zich de vraag blijven stellen “Is er een reden waarom dit voertuig niet elektrisch of hybride kan zijn?”.

De transportindustrie beseft echter dat overschakeling op elektrisch aangedreven voertuigen niet vrij van problemen is. Elektrisch aangedreven voertuigen zijn in de aard van de zaak zeer stil bij lage snelheden en dat leidt vaak tot ongelukken met kwetsbare weggebruikers die het voertuig niet horen aankomen.

De universiteit van Birmingham had een oplossing nodig om ervoor te zorgen dat hun elektrisch aangedreven voertuigen konden worden gehoord door de 35.000 mensen die ieder jaar naar de instelling komen. De studenten hangen vaak rond tussen de gebouwen, vaak gekluisterd aan hun telefoon zonder op te letten waar ze zijn: de vele wegen en paden bij de universiteitsgebouwen waar de elektrisch aangedreven voertuigen rijden.

Brigade Electronics werd benaderd om dit probleem op te lossen nadat het bedrijf door een gemeenschappelijke leverancier naar voren was geschoven als expert op het gebied van voertuigveiligheid. De QVS (Quiet Vehicle Sounder, geluidsbron voor stille voertuigen) van Brigade, een apparaat ontworpen om kwetsbare weggebruikers te waarschuwen voor een naderend elektrisch of hybride voertuig, was de perfecte oplossing. Het systeem wordt aangebracht op de voorzijde van het voertuig en is hoorbaar tot 30 km/uur. Het simuleert de geluiden van een verbrandingsmotor, zodat de mensen in de gevarenzone het voertuig kunnen horen en vervolgens ontwijken.

Na een testperiode van een jaar meldde de universiteit dat er geen aanrijdingen waren geweest met voetgangers, ook niet op het nippertje vermeden aanrijdingen. De elektrische bestelbusjes konden nu worden gehoord in gebieden met druk verkeer waar studenten lopen, op weg naar een college of na afloop daarvan.

“De QVS stelt onze bestuurders gerust. Het kan behoorlijk stressen zijn voor een bestuurder van een stil voertuig in gebieden met veel verkeer, zeker met de grote aantallen studenten die op de campus fietsen of lopen. De QVS neemt die stress weg en iedereen is uiteindelijk veilig. We zorgen dat alle nieuwe elektrisch aangedreven voertuigen die aan het wagenpark worden toegevoegd worden uitgerust met een QVS, want er is geen enkele reden om deze niet te installeren.” – Chris Lane, Operations Manager, de Universiteit van Birmingham.

De universiteit is ook blij dat er geen enkel probleem is met de Quiet Vehicle Sounder. Of het nu om het wassen van de voertuigen gaat of het dagelijks gebruik ervan, de QVS garandeert veiligheid.

Nadat de universiteit verscheidene prijzen in de wacht had gesleept voor haar inzet voor het milieu (bijvoorbeeld voor “Duurzaam wagenpark” bij de Green Fleet Awards (Prijzen voor milieuvriendelijke wagenparken) en “De groene appel” in 2016), kan de instelling doorgaan met het promoten van elektrische voertuigen terwijl tegelijkertijd de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en ook de betrokken voertuigen gehandhaafd blijft.